Viksbacka kvartersgård inleder sin verksamhet i januari

Vik & Stensböle
15.12.2014
Det blir ett daghem, en lågstadieskola och hobbylokaler under samma tak i Viksbacka kvartersgård. Foto: Laura Helle

Viksbacka kvartersgård inleder sin verksamhet i början av januari 2015, då ett finskt daghem och en finsk lågstadieskola öppnas där. Den nya kvartersgården inrymmer också lokaler för eftermiddagsverksamhet för skolelever och mötes- och hobbyverksamhet för invånarna i området.

Viksbacka kvartersgård är planerad som en sådan mötesplats för barn i olika åldrar där tänkande och lärande uppmuntras. Skolan har 180 elevplatser, och daghemmet kan ta emot ca 100 barn.

Daghemmet Maarianmaa inleder sin verksamhet den 7 januari. Daghemmet fylls så småningom under våren, och fr.o.m. hösten 2015 ordnas där också förskoleundervisning.

”Vi är begeistrade över de nya lokalerna”, säger daghemsföreståndare Riitta Olander.

”Kvartersgården verkar trevlig och intressant. Omgivningen ger goda möjligheter till natur- och miljöpedagogiska  aktiviteter genom att Marienlandsparken anläggs strax intill kvartersgården. Berg och höjdskillnader gör gårdsplanen omväxlande”, påpekar Olander.

Skolan i kvartersgården är en filial till Pihlajiston ala-asteen koulu. Det är meningen att skolan och daghemmet ska samarbeta flitigt. Tanken bakom detta är bl.a. att övergången från daghemmets förskoleundervisning till skolans nybörjarundervisning ska gå lättare för barnen.

Kvartersgården började byggas vid Krönvägen i juni 2013 och blev färdig i november 2014. Den beräknas kosta totalt 11,5 miljoner euro och omfattar ca 3 600 m² bruttoyta. Byggnaden är ritad av Arkkitehdit Frondelius Keppo Salmenperä Oy.

Fastighetskontorets lokalcentral ansvarar för Helsingfors stads lokaler.