En ny ungdomsgård till Vik

Vik & Stensböle
8.1.2015
Illustration av ungdomsgården i Vik

Helsingfors stad låter bygga en ungdomsgård i Vik som lämpar sig för mångsidigt bruk. Ungdomsgården fyller de behov som det ökande antalet ungdomar i området skapar. Byggandet inleds under våren 2015.

Ungdomsgården byggs bredvid Viks kyrka, i en våning och med en yta på 600 kvadratmeter. Målet är att skapa en mångsidig lokal för ungdomsverksamhet och att göra det möjligt med ett mångsidigt utnyttjande av ungdomsgården även i framtiden. Att bygga en ny ungdomsgård är nödvändigt eftersom de nuvarande lokalerna är otillräckliga i förhållande till antalet ungdomar i närområdena.

”I Vik bor nu cirka 1 700 ungdomar i åldern 10–17 år och antalet ökar med cirka 800 ungdomar under de nästa tio åren. I området finns ett tydligt behov av större lokaler än de nuvarande. De nya lokalerna gör det möjligt att utöka musik- och idrottsverksamheten, något som ungdomarna och föräldrarna i området har önskat”, berättar Helsingfors stads ungdomsdirektör Tommi Laitio.

För närvarande fungerar en tillfällig ungdomsgård vid Viks närservicecentral.  Bristen på egen sal upplevs som det största problemet i den tillfälliga ungdomsgården och det har gjort det svårare att till exempel utöva idrott och musik.

De offentliga lokalerna i nybyggnaden kommer att bestå av en öppen hall- och kafélokal, varifrån det finns ingång till allaktivitetssalen. I salen är det möjligt att motionera och arrangera evenemang såsom bandkvällar, teater och disko. För gruppverksamhet byggs lätt omställbara smågruppslokaler.

Budgeten för projektet höjdes

Projektplanen för den nya ungdomsgården godkändes redan i slutet av 2013, men offerterna som kom in överskred det utsatta högsta priset för projektet. Efter förhandlingar kunde offertpriset sänkas med cirka 180 000 euro, men det fanns fortfarande ett behov av tilläggsfinansiering. Fastighetsnämnden beslutade höja budgeten för byggnadsprojektet från 2,5 miljoner euro till 2,7 miljoner euro vid sitt möte den 18 december. Även ungdomsnämnden godkände det nya projektpriset och de kommande hyreskostnaderna.

Projektets beställare är fastighetskontoret, och Rapcon Oy fungerar som byggherrekonsult. Fastighetskontorets lokalcentral ansvarar för projektets genomförande och underhållet av byggnaden. Fastighetskontoret hyr ut lokalerna till ungdomscentralen.

Upplysningar: Projektchef Arto Manninen, Helsingfors stad, fastighetskontorets lokalcentral, tfn (09) 310 31849, arto.manninen(a)hel.fi