Planförslaget för Östersundom till beslutsfattarna

Östersundom
29.1.2015

Planförslaget för Östersundomområdet som ingår i etapplandskapsplan 2 för Nyland framläggs officiellt till påseende 20.1–20.2. Landskapsstyrelsen godkände förslaget för området som sträcker sig från Östersundom i Helsingfors till Söderkulla i Sibbo.

I förhållande till det tidigare förslaget som var framlagt 2012 har ändringar gjorts i synnerhet vad gäller området för regioncentrum samt områdesgränserna för tätorts- och rekreationsområden.

Nya beteckningar som tas med i planen är luo-områden, som anges för områden med värdefulla naturvärden, samt skärgårdszoner. Det ändrade planförslaget innefattar också nya objektsbeteckningar för teknisk försörjning, arbetsplatsområden och kulturmiljöer av intresse på landskapsnivå.

Vem som helst kan framföra anmärkningar eller ändringsförslag innan planen godkänns. Förslaget sänds även för utlåtande från och med 13.1. Respons tas emot på adressen toimisto(at)uudenmaanliitto.fi till och med 20.2.

Materialet som framläggs till påseende publiceras senast 20.1 på adressen: www.uudenmaanliitto.fi/ostersundom_sv.

En tillställning om planerna som framläggs till påseende ordnas tisdagen 27.1 kl. 17–19 på Nylands förbunds byrå, Estersporten 2 B, Helsingfors.

Läs mer:

Nylands förbund
http://yhteinenostersundom.fi/sv/