Planförslaget för Östersundom finns till påseende fram till början av mars

Östersundom
2.2.2015

Du kan bekanta dig med förslaget till gemensam generalplan för Östersundoms kommuner på tillställningarna i februari, på webben samt på generalplanutställningarna i Helsingfors, Sibbo och Vanda. Planförslaget finns till påseende 26.1.–4.3.2015.

Planförslaget gör det möjligt att bygga bostäder för cirka 70 000 nya invånare fram till 2060. Det kan komma 15 000–30 000 nya arbetsplatser till området. Generalplanen ger huvudstadsregionen möjligheten att växa österut. Inledandet har stor betydelse med tanke på hela områdets livskraft och balanserade utveckling.

Planen skapar en ny stad av europeisk stil i en marin miljö och svarar särskilt väl mot efterfrågan på småhusbostäder och familjebostäder till ett rimligt pris. I planförslaget utgörs cirka 43 procent av boendeytan av stadssmåhus. Detta betyder nästan 19 000 nya bostäder.

Med tanke på huvudstadsregionens utveckling är det viktigt att de nya bostäderna byggs i närheten av effektiv kollektivtrafik. Metron utgör stommen i Östersundoms kollektivtrafik och den kommer att utvidgas från Mellungsby till Majvik.

Kommunernas förtroendeorgan behandlade planförslaget i slutet av år 2014. Östersundomkommittén beslutade på sitt möte i december att lägga fram planförslaget till påseende och att begäran om utlåtande ska inlämnas. Planförslaget kan ännu preciseras utifrån utlåtandena och anmärkningarna. Utlåtanden från Naturabedömningarna fås senast 12.6.2015, varefter man kan fatta beslut om hur planen fortskrider. När kommunerna har förordat förslaget godkänner Östersundomkommittén planförslaget. Generalplanen fastställs av miljöministeriet.

Välkommen att diskutera planerna för Östersundom!

Förslaget till generalplan för Östersundom finns till påseende 26.1.–4.3.2015. Tillfällen att diskutera planerna.

  • MÅ 2.2. 18–20 Info- och utställningslokalen Plattformen
  • TIS 3.2. 10–17 Söderkulla bibliotek (Majvik, Granö)
  • ONS 4.2. 17–20 Zachrisbackens skola (Västerkulla, Sundberg, Husö, Björnsö)
  • ONS 4.2. 12.30–20 Söderkulla bibliotek (Majvik, Granö)
  • TIS 10.2. 17–20 Zachrisbackens skola (Östersundom, Landbo)
  • TOR 12.2. 17–20 Zachrisbackens skola (Bäckängen, Majvik, Granö)
  • ONS 25.2. 17–19 Zachrisbackens skola (planjour)
  • TOR 26.2. 17–19 Zachrisbackens skola (planjour)

I Zachrisbackens skola (4. 2., 10. 2. och 12. 2.) ordnas klockan 17 ett gemensamt infotillfälle och klockan 17.30–20 ett diskussionstillfälle vid planutställningen. Under de olika dagarna tar man en noggrannare titt på vissa stadsdelar, men man kan komma och diskutera alla områden den dag som passar bäst.

Vid tillfällena deltar Helsingfors stads planerare, trafikplanerare samt personer med ansvar för markanskaffning samt i Zachrisbackens skola 4. 2. Vanda stads och 12. 2. Sibbo kommuns planerare. Du kan boka en personlig diskussionstid hos planjourerna 25. 2. och 26. 2., kristiina.hyvari(at)hel.fi.

I Söderkulla bibliotek (3. 2. och 4. 2.) anordnas möjlighet att diskutera med Sibbo kommuns planerare och trafikplanerare om Östersundoms gemensamma generalplan samt om delgeneralplanerna för Sibbesborg och Eriksnäs.

Materialet i förslaget till generalplan finns till påseende på planutställningen i Helsingfors (utställnings- och informationscentret Plattformen, Narinken 2), i Sibbo (Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2) och i Vanda (Planläggning och markanvändning på gatunivå, Konvaljvägen 28). Du hittar övriga platser där planen finns till påseende på webbplatsen Yhteinen Östersundom. Anmärkningar ska inlämnas till Helsingfors stads registratorskontor, till Östersundomkommittén, senast 4.3.2015.

Du kan bekanta dig med förslaget till generalplan och annat planeringsmaterial på webbplatsen www.yhteinenostersundom.fi

En publikation som presenterar förslaget till generalplan har delats ut till hushållen inom planområdet under vecka fyra. Publikationen finns även på kommunernas planutställningar samt i elektroniskt format.

Yhteinen Östersundom -publikationen (pdf)