Arbetsgrupp föreslår en gemensam lokal för Elmu och ungdomscentralen i gasklockan i Södervik

Fiskehamnen
21.2.2015

Föreningen för levande musik Elmu behöver ersättande lokaler, då dess nuvarande lokal Nosturi rivs och gör plats för bostadsbyggande i Docksstranden. En av staden tillsatt arbetsgrupp har behandlat olika lokalalternativ och samtidigt bedömt lokalernas näringspolitiska verkningar.

Arbetsgruppen har bestämt sig för att som främsta alternativ föreslå en för Elmu och ungdomscentralen gemensam lokal för levande musik och evenemang i den tegelklädda gasklockan i Södervik. Om projektet lyckas, avstår ungdomscentralen från den externt hyrda kulturarenan Gloria, vars hyresavtal går ut i slutet av år 2018.

I den nya lokalen förenas ungdomskultur och musikens professionalism. Samtidigt reserveras Elmu en möjlighet att utan stadens stöd bygga en konsertlokal för 3 000 personer i stålgasklockan.

Alternativ har utretts

Arbetsgruppen har utrett olika alternativ, däribland maskinverkstadshallen i Docksstranden, bunkern på Busholmen, den gamla stålgasklockan i Södervik och lokstallen i Böle.

Arbetsgruppen konstaterar att den tegelklädda gasklockan visade sig vara det enda realistiska alternativet med tanke på funktionalitet, läge, ekonomi och tidsschema. Gasklockan som är i stadens ägo måste i vilket fall som helst upprustas och ändras
från gasdistributionsapparat till byggnad. De beräknade kostnaderna för en grundlig renovering är cirka 9 miljoner euro.

”Förslaget är den bästa möjliga lösningen med tanke på helheten. Vi får en utmärkt lokal för såväl levande musik, ungdomsväsendet som Söderviks kulturcentral. De ståtliga historiska gasklockorna rustas upp och de får liv i sig. Lösningen är betydelsefull både för Fiskehamnens stadsdel och för de traditionella stadsdelarna Sörnäs och Berghäll”, säger arbetsgruppens ordförande, stadssekreterare Timo Härmälä.

Södervik ett bra läge för en arena för levande musik

”Det finns många likheter i Elmus och ungdomscentralens strävanden för att främja levande musik. Södervik är precis rätt ställe för en arena för levande musik, eftersom det i Berghäll–Vallgård bor ett stort antal unga vuxna och platsen är lätt nå med kollektivtrafiken”, säger ungdomsdirektör Tommi Laitio.

”För ungdomarna erbjuder samarbetet med Elmu nya möjligheter att umgås med proffs inom musikbranschen. Vi börjar ivrigt undersöka hur samarbetet kunde fungera”, fortsätter Laitio.

”Lösningen gör det möjligt också för Elmus verksamhet att utvecklas till en ny nivå. Vi håller igen på att göra saker som ingen annan ännu har gjort och på ett sätt där en organisationsaktörs smidighet och visionärskap kombineras med en
förvaltningsaktörs nätverk och etablerade resurser”, säger kulturdirektör Stuba Nikula.

Producent Päivi Munther som ansvarar för utvecklingen av stadens evenemangsområden säger att lösningen stärker Söderviks ställning som en central plats för musikspelningar.

Arbetsgruppens förslag presenteras för stadsstyrelsen på måndagen den 23 februari 2015.

Arbetsgruppens förslag