Byggandet av hotellet och Stillahavsgatan orsakar trafikarrangemang på Busholmen

Busholmen
16.3.2015

Byggandet av hotell Clarion på Busholmen börjar den 16 mars och hotellet färdigställs i oktober 2017. Byggandet av hotellet påverkar personbilstrafiken från hamnområdet i Västra hamnen.

Den 16 mars kapar Hotell Clarions byggarbetsplats Busholmskajens förbindelse som fungerar som tillfällig utfartsrutt för fordon från Västra hamnen. Trafiken styrs från hamnområdet till Västrahamnsgatan och vidare via Medelhavsgatan och Crusellbron ut från Busholmen. Den tunga trafiken styrs via Västrahamnsgatan ut från Busholmen.

På Stillahavsgatan mot Västra länken byggs just nu ett tillfälligt extra körfält. Det är meningen att det extra körfältet för hotellbyggarbetstiden färdigställs i månadsskiftet april-maj varefter trafiken från Västra hamnen åter styrs till Stillahavsgatan.

Även gång- och cykeltrafiken på Busholmskajen upphör tillfälligt och styrs till gångbanan väster om Stillahavsgatan. Då hotellet har färdigställts byggs Busholmskajen om till en led för gång-, cykel- och mopedtrafik.

Kartillustration av de tillfälliga trafikarrangemangen på Busholmen