Buss ersätter spårvagnslinjer 7A och 7B i Böle nästa sommar

Böle
1.4.2015

Spårvagnslinjer 7A och 7B kör på undantagsrutt 1.6–30.8 p.g.a. banarbeten på Bölegatan. Busslinje 7X ersätter sträckan som spårvagnslinjer inte kör.

På Bölebron och i Västra Böle finns ingen spårvagnstrafik. Spårvagnslinje 7A kör undantagsrutten Böle station – Sörnäs – Hagnäs – Senatstorget – Glaspalatset – Mejlans (vändplats på Granvägen) och spårvagnslinje 7B kör rutten Mejlans – Glaspalatset – Senatstorget – Hagnäs – Sörnäs – Böle station.

Busslinje 7X som ersätter spårvagnar kör sträckan i Västra Böle endast till en riktning: Bölegatan – Kyllikkiporten – Böletået – Bölegatan – Bölebron och vidare till Bangårdsvägen – Savolaxgatan – Nordenskiöldsgatan – Mannerheimvägen. Ändhållplats för busslinje 7X är i Västra Böle hållplats 0606 ”Magistratstorget” och i centrum hållplats 2038 ”Posthuset”.

Spårvagnslinjer är på undantagsrutt p.g.a. byggnadsarbeten på Bölegatan. Spårvagnsbanan flyttas på Bölebron, Bölegatan, Löneboställsporten och Kyllikkiporten sammanlagt över 2 000 spårmeter.

Då byggnadsarbeten blir färdiga trafikerar spårvagnslinjerna på eget förhöjt körfält på Bölegatan. Eget körfält möjliggör tillgänglig och störningsfri trafikering för spårvagnar. Arbeten på Bölegatan blir färdiga 31.8.2015.

Bredvid den nuvarande Bölebron byggs en ny bro där det andra körfältet för spårvagnar kommer att ligga. Det nya körfältet blir färdigt 30.8.2015. Slutgiltigt blir arbeten på Bölebron färdiga under år 2016–2017.

Läs mer:

Karta över rutten för spårvagnslinjer 7A och 7B samt busslinje 7X 1.6–30.8.2015 (pdf)

HRT