Plattformsändringar i Böle och Ilmala i april-maj

Böle
10.4.2015

Brobygge vid Skogsbackavägen påverkar tågtrafiken i Böle och Ilmala. Skogsbackavägens ena bro ovanför hållplatsen i Ilmala rivs och ersätts med en ny bro. Arbetet påbörjas under våren 2015 och den nya bron står färdig hösten 2016. Brobygget orsakar ändringar i tågtrafiken i Ilmala och Böle under vardagsnätter och vissa veckoslut.

Lördag 11.4 kl. 23.00 – måndag 13.4 kl. 4.00
Lördag 18.4 kl. 23.00 – måndag 20.4 kl. 4.00
Spårändringar i Böle: alla IC-, Y-, U- och S-tåg mot Kyrkslätt avgår från spår 7. Alla U- och S-tåg mot Helsingfors avgår från spår 8.

Lördag 25.4 kl. 23.00 – måndag 27.4 kl. 4.00
Spårändringar i Böle: alla tåg mot Kyrkslätt och Vandaforsen avgår från spår 9. Alla tåg från Kyrkslätt och Vandaforsen mot Helsingfors avgår från spår 6.
Spårändringar i Ilmala: Tågen mot Helsingfors stannar inte vid Ilmala.

Lördag 9.5 kl. 23.00 – måndag 11.5 kl. 4.00
Spårändringar i Böle: alla A-, L- och M-tåg mot Kyrkslätt och Vandaforsen avgår från spår 8. Alla A-, L- och S-tåg mot Helsingfors avgår från spår 7.
Spårändringar i Ilmala: alla tåg mot Kyrkslätt och Vandaforsen avgår från spår 3. Tågen mot Helsingfors stannar inte vid Ilmala.

Även andra ändringar är möjliga.

Helsingforsregionens trafik