Öppen betalning blir stadigvarande på stomlinjer

Nordsjö
15.4.2015

De som reser med resekortet kan även i fortsättningen stiga på stomlinjebussar genom mittdörrarna. Öppen betalning tas i bruk också på ny stomlinje 560 som inleder trafikeringen i augusti.

Öppen betalning betyder att man kan stiga på bussen genom fram- och mittdörrar om man betalar sin resa med resekortet. Gällande periodbiljett behövs inte visa för kortläsaren. Värdebiljetten köps av kortläsaren som finns både bredvid föraren och vid mittdörrarna. Enkelbiljetter kan köpas av föraren.

Pålitlighet och passagerarantal har ökat

Öppen betalning som är bekant från spårtrafiken har testats på stomlinje 550 från och med hösten 2013. Öppen betalning har ökat regelbundenhet och pålitlighet på busslinje 550. Variation i stopptider och den totala restiden har minskat betydligt efter övergång till öppen betalning och linjen har bättre följt tidtabellen genom hela rutten. Samtidigt har passagerarantalet ökat betydligt. Busslinjen har nu nästan 40 000 passagerare på vardagarna då antalet på hösten 2013 var ca 30 000 passagerare. Trots ökat passagerarantal har man inte behövt öka antalet bussar. Under rusningstider kör 33 bussar på linjen och turtätheten är 3–5 minuter, utanför rusningstider kör 13 bussar på linjen och turtätheten är 10 minuter.

Helsingforsregionens trafiks styrelse beslöt att göra öppen betalning stadigvarande på stomlinjebussar i början av hösttrafik 2015. Öppen betalning tas i bruk också på den nya tvärgående stombusslinjen 560 (Rastböle – Nordsjö – Mellungsbacka – Gårdsbacka – Malm – Svedängen – Kungseken – Myrbacka) som inleder trafikeringen den tionde i augusti.

Läs mera: HRT