Nytt bibliotek till Busholmen

Busholmen
17.4.2015

Busholmens bibliotek inleder sin verksamhet i augusti-september i Uppropskontoret, adress Östersjögatan 1. Gräsvikens barnbibliotek är öppet fram till 29.5. Under sommaren flyttas dess böcker och övriga material till Busholmen.

Personalen svarar också för bygginformationen på Busholmen

I det nya biblioteket sköter biblioteket om de normala bibliotekstjänsterna. Men en nyhet är att bibliotekspersonalen också kommer att ha som uppgift att svara för Busholmens bygginformation. Där kan du bekanta dig med miniatyrmodeller av området och med de olika planerna med hjälp av kartor och bilder.

Läs mer:

HelMet