Stensbölevägens trafikljusstyrda anslutning tas ur bruk 22.9.2015

Vik & Stensböle
16.9.2015

Den trafikljusstyrda anslutningen på Ring I i Stensböle stängs för trafik 22.9.2015 på grund av byggnadsarbeten på den planskilda anslutningen. Den nya vägregleringen gäller till sommaren 2016.

När den trafikljusstyrda anslutningen vid Stensbölevägen tas ur bruk, går trafiken från Ring I till Stensböle bostadsområde via Gårdsbackavägens anslutning. Den direkta fordonsförbindelsen längs Stensbölekanten från Stensböle bostadsområde till industri- och rekreationsområdet skärs av. Den ersättande rutten från Ring I till industriområdet går via den nya trafikljusstyrda anslutningen. Det finns informationsmärken om de nya rutterna vid Ring I.

Det sker också små förändringar i rutterna för fotgängare och cyklister. Busshållplatserna bibehålls på sina nuvarande platser.

Trafikregleringarna är i kraft i cirka nio månader, det vill säga fram till sommaren 2016, och de beror på att man bygger Stensbölevägens nya planskilda anslutning och parkbron. Den planskilda anslutningen sammanbinder Vik, Stensböle och Kvarnbäcken och gör att trafiken på Ring I blir smidigare.