Trafiken på Ring I flyttar till nya rutter i Stensböle 26.10.2015

Vik & Stensböle
23.10.2015

På morgonen måndagen den 26 oktober flyttar trafiken på Ring I till den planskilda anslutningens ramper i Stensböle. Regleringen gäller till sommaren 2016.

Trafiken styrs i Stensböle till den planskilda anslutningens ramper för att man ska kunna fortsätta bygga den planskilda anslutningen på Ring I. Ramperna är lägre nere än Ring I. Hastighetsbegränsningen på byggplatsen är 50 km/h.

Rutterna för fotgängare och cyklister är oförändrade. Trafikregleringen är i kraft i cirka åtta månader, det vill säga fram till juni 2016.

Den planskilda anslutningen som byggs på Ring I i Stensböle binder samman Vik, Stensböle och Kvarnbäcken och gör trafiken på Ring I smidigare. Samtidigt byggs en parkbro som förenar friluftsområdena i Stensböle och Vik på ett unikt sätt.