Detaljplan för en kollektivtrafikled till Kronbergsstranden i stadsfullmäktige

Kronbergsstranden
3.11.2015

Detaljplanen bidrar till att skapa förutsättningar för en kollektivtrafikled mellan Kronbergsstranden och centrum. Målet med projektet Kronbroarna är en smidig, konkurrenskraftig och trivsam kollektivtrafikled till det växande Degerö. Detaljplanen möjliggör första etappen i projektet, broar på avsnittet Fiskehamnen - Högholmen  - Kronbergsstranden. Den innebär att den havsnära rekreationsmiljön kan bli större och att ett nytt sammanhängande strandstråk kan byggas i östra innerstaden. Den möjliggör en snedkabelbro med en enda pylon. En sådan bro ingår i det vinnande bidraget i planeringstävlingen för Kronbroarna.

Stadsfullmäktige beslutar om detaljplan 4.11.

Läs mer:

Stadsfullmäktiges föredragningslista 4.11.

Helsingforskanalen

Kronobergstranden