En detaljplan för Kronbroarna godkänd av stadsfullmäktige

Kronbergsstranden
5.11.2015

Stadsfullmäktige har med klara siffror godkänt en trafikplan och en därtill anknuten detaljplaneändring för första etappen av Kronbroarna. Resultatet av de avgörande omröstningarna blev 64–9 och 59–14.

Fullmäktigebeslutet gäller en led från Fiskehamnen till Högholmen och Kronbergsstranden. Det är fortfarande oklart om bron mellan Fiskehamnen och centrum ska gå via Hagnäs eller Kronohagen. Spårvägen från Kronohagen till centrum kan löpa på Elisabetsgatan eller Norra kajen.

Kronbroarna förbinder centrum med Kronbergsstranden och Degerö. Det är fråga om en kollektivtrafikled med tre broar avsedd för spårvagnar, cyklister och fotgängare. Spårvagnarna kör de ca 10 kilometrarna från centrum till Uppby (Degerö) på 25 minuter.

Fullmäktigebeslutet betyder ännu inte att Kronbroarna ska byggas, utan en projektplan ska först godkännas separat, eventuellt våren 2016. Saken kan inte avgöras förrän det har beslutats vad som ska ske med Hanaholmens kraftverk.

Utredningar visar att ca 30 000 personer per vardagsdygn kommer att åka spårvagn på leden. Antalet cyklister och fotgängare uppgår till ca 3 000. Bron förbättrar också betydligt trafikförbindelserna till Högholmen. Kronbroarna blir färdiga tidigast år 2023. Projektet kostar ca 220 miljoner euro enligt dagens värde.

Omröstningskartor och annan information om fullmäktiges sammanträde finns i anslutning till videoinspelningen på Helsingforskanalen

Läs mer:

Stadsfullmäktiges föredragningslista och beslutsmeddelandet på finska 4 november.