Lägesöversikt over byggandet i Kungseken den 2. december

Hongasmossa
18.11.2015

Välkommen att ta del av och diskutera aktuella frågor kring byggandet i Kungseken:

Onsdag 2.12.2015 kl. 18–20 Nordic Morning, Deli, Kungseksringen.

Kaffeservering.

Arrangör är Helsingfors stad.