I Spårvagnsutställningen kikar vi in i kollektivtrafikens framtid

Uutta Helsinkiä
15.1.2016

Plattformens Spårvagnsutställning ger en inblick i de snabbspårvägar som planeras till Helsingfors och Esbo.  

Spårjokern och Kronbroarna står i utställningens centrum. Spårjokern är en snabbspårväg som planeras mellan Östra centrum i Helsingfors och Kägeludden i Esbo. Kronbroarna är en spårvägsförbindelse som planeras mellan Helsingfors centrum och Degerö. För förbindelsen planeras broar från innerstaden till Kronbergsstranden. Förbindelsen genomförs delvis som en snabbspårväg.

Allmänheten kan ta del av projekten bland annat med hjälp av en åtta meter lång miniatyrmodell. Kronbroarna-förbindelsen kan också beskådas som virtuella modeller med 3D-glasögon.

På Plattformen kan man också uppleva ljudlandskapet i de nya spårvagnarna och provsitta sätena. Förutom spårvägar visar utställningen städernas planer på nya bostäder och tjänster längs spårvägarna.

Utställningslokalen Plattformen ligger i den gamla busstationsbyggnaden i Kampen på adressen Narinken 2. Spårvagnsutställningen har öppet till den 24 mars.

Snabbspårvagnar förenar växande bostads- och arbetsplatsområden

Helsingfors och hela Helsingfors metropolområde växer fort. Fram till 2050 uppskattas Helsingfors folkmängd öka med upp till en kvarts miljon invånare. Detta kommer också att leda till att trafiken ökar. Helsingfors svarar upp mot denna utmaning framför allt genom att främja hållbara transportsätt, dvs. gång-, cykel- och kollektivtrafik. I framtiden kommer snabbspårvägen att vara en av de viktigaste kollektivtrafikformerna.

Spårvägsnätverket har en viktig roll i Helsingfors kommande generalplan. Metron, tågen och snabbspårvägarna förenar stadens olika centrum till en nätverksstad. Längs snabbspårvägarna planeras framtidens bostads- och arbetsplatsområden.

Spårvagnsutställningen 14.1–24.3.2016
Info- och utställningslokalen Plattformen
Narinken 2, Kampen
öppettider mån–fre kl. 10–19, lör kl. 12–16

Läs mer:

Utställningens websida