Offentlig konst till Mellersta Böle söks med tävling

Böle
19.1.2016

Man satsar hårt på att göra det offentliga uterummet i Mellersta Böle trivsamt och högklassigt. Konsttävlingen Fredriksbergsterrassen är Helsingfors stads och YIT:s gemensamma projekt för att förbättra trivseln.

Målet med tävlingen är att hitta flera platsbundna offentliga konstverk av permanent karaktär till det kommande fotgängarområdet på bron som förenar Östra och Västra Böle, det vill säga Fredriksbergsterrassen. Området är beläget framför Tripla-centrumet som man uppskattar ska stå klart år 2021.

Dessutom gör den procentprincip som är i bruk i Mellersta Böle det möjligt att realisera verken: man har i samband med tomtöverlåtelsen samlat in pengar av byggherrarna på området vilket gör förvärv av offentlig konst möjlig.

Internationell idétävling i två faser

Tävlingen om offentlig konst till Fredriksbergsterrassen arrangeras i två faser. Den första fasen är till sin karaktär en allmän idétävling. Den börjar 19.1 och upphör 15.9.

Tävlingens andra fas börjar då bedömningsnämnden har valt åtta av förslagen i den första fasen till tävlingens andra fas. Varje förslag som blir valt till den andra fasen belönas med 4 000 euro.

Tävlingstiden för den andra fasen i konsttävlingen Fredriksbergsterrassen upphör 15.2.2017. Förslagen lämnade i den andra fasen belönas enligt följande: I pris 12 000 euro, II pris 8 000 euro, III pris 6 000 euro och de fem övriga inlösta
förslagen 4 000 euro var.

Målet är att under åren 2017–2021 realisera åtminstone ett av konstverken i enlighet med tävlingsförslaget. Det ungefärliga kostnadstaket för realisering av ett verk är 450 000 euro. Helsingfors stad beslutar separat om realiseringen av verken.

Tripla och Mellersta Böle

Mellersta Böle blir Helsingfors andra centrum. Redan för hundra år sedan hade Eliel Saarinen visionen att Helsingfors skulle växa till Böle. Tripla blir tre kvarter stort och kommer att bestå av kontorslokaler, köp- och kongresscenter, bostäder, hotell och en terminal för kollektivtrafiken. På samma gång bygger man om Böle bro till en bred urban gata.

Det nya centrumet blir en mötesplats för Böleborna, besökande, turister, arbetande, cyklister, bilburna, fotgängare, arbetsplatser, bostäder, nöje, kultur och idrotts- och sportmöjligheter. Tack vare täta tåg-, metro-, spårvagns- och bussförbindelser blir trafiken smidig.

Läs mer:

HAMHelsinki

Böle i Nytt Helsingfors