Markaffärer för 46 miljoner euro för Mellersta Böle centrum

Böle
15.2.2016

Helsingfors stad säljer mark samt nyttjande- och besittningsrätter till områden för 46 miljoner euro för Mellersta Böle centrum. Jordbyggnadsarbetena i området pågår som bäst.

Fastighetsnämnden behandlade den 11 februari ett förslag enligt vilket staden säljer de outbrutna områdena som behövs för genomförandet av Mellersta Böle centrum tillsammans med Senatfastigheter. Områdena köps av de av YIT Rakennus Oy grundade fastighets- och bostadsaktiebolagen. Enligt förslaget säljer staden även nyttjande- och besittningsrätter till allmänna områden under Bölebron för centrumet.

Köpesumman för helheten som staden och Senatfastigheter säljer uppgår till cirka 141 miljoner euro. Stadens andel av summan är cirka 46 miljoner euro. Av områdena som säljs bildas en cirka tre hektar stor tomt för centrumet. Köpebrevet som ska undertecknas i mars bygger på avtal som staden, staten och YIT redan tidigare ingått. Avtalet om genomförande av projektet undertecknades mellan Helsingfors stad, Senatfastigheter, Trafikverket och YIT Rakennus Oy år 2014. Samtidigt ingicks även ett föravtal om fastighetsaffären samt undertecknades ett KVR-entreprenadavtal om de offentliga delar som ankommer staden.

Omfattande byggnadshelhet

I takt med markaffären genomför YIT en helhet som fått namnet Tripla och som sträcker sig utöver centrumtomten och området under Bölebron även till järnvägsområdet kring den nuvarande Böle station och ovanpå den. På tomten som ska säljas byggs en helhet på cirka 140 000 k-m2 med ett köpcentrum, bostäder, kontor, ett hotell, en underjordisk parkeringsanläggning och en reservation för en metrostation.

Böle station byggs om och i anslutning till den byggs kontors- och affärslokaler. Senatfastigheter kommer att sälja Böle station samt två tomter öster om stationen för delar av centrumet som ska byggas i anslutning till stationen. Centrumet kommer att omfatta totalt cirka 190 000 k-m2 och dess bruttoareal vara cirka 360 000 m2.

De totala kostnaderna för genomförandet av Mellersta Böle centrum kommer att uppgå till cirka en miljard euro. Köpcentrets och parkeringsanläggningens andel av summan är cirka 600 miljoner euro. Köpcentret kommer att omfatta över 85 000 kvadratmeter uthyrbara lokaler för cirka 250 olika aktörer samt parkeringsplatser för cirka 2 300 bilar.
Byggandet av Tripla framskrider

Byggandet av centrumet inleddes i Mellersta Böle sommaren 2014 med att man började bygga den nya Bölebron söder om den nuvarande bron. Som bäst pågår jordbyggnadsarbeten i området. Helheten torde stå färdig före 2021. Först färdigställs köpcentret i slutet av 2019 då även den nya Böle station tas i bruk. YIT kommer att bygga en tillfällig station norr om den nuvarande stationen för byggnadsarbetena.

Under de kommande åren byggs Böle till ett andra centrum för Helsingfors och en allt viktigare knutpunkt för trafiken. Antalet invånare och arbetsplatser kommer att fördubblas i Böle före 2040. Staden satsar mycket på gatorna, trafikarrangemangen och kollektivtrafiken i Böle och Trafikverket ska bygga ett ytterligare spår västerut för att göra tågtrafiken smidigare.