Finalisterna av de 261 förslag som deltog i Fiskehamnens konsttävling är utsedda

Fiskehamnen
25.2.2016

Den första fasen av Fiskehamnens konsttävling arrangerad av Helsingfors stad är avgjord.

Fiskehamnens allmänna konsttävling samlade in 261 förslag där man på ett mångsidigt sätt tagit sig an formgivningsuppgiften. Bedömningsnämnden utsåg 12 förslag som tävlarna vidareutvecklar i fas två.

Målet för tävlingen är att hitta konstverk som man kan sätta upp på det nya bostadsområdet som ska byggas i Fiskehamnen. Grundberedningen på området är redan i gång och man börjar bygga de första bostäderna i slutet av 2016. Konsttävlingen är en del av Fiskehamnens miljökonstprojekt.

Man letar efter konstverk till tre platser på Sumparn och en på Sörnäsudden. Platserna på Sumparn är Lowiseholmsparken, som ligger mitt i det nya bostadsområdet, Vincenttorget invid Knektkanalen och Vågbrytartorget i ändan av en väg som heter Vågbrytaren. På Sörnäsudden är platsen Capellatorget.

Tolv förslag går vidare till tävlingens andra fas

Den nu avslutade första fasen av tävlingen var en idétävling. Varje förslag som gick vidare till den andra fasen blev belönat med 2 500 euro. Förslagen är inte listade i preferensordning.

Finalisterna till Vågbrytartorget
Aaron Heino
Aleksi Kraama och Akseli Leinonen
Lotta Mattila

Finalisterna till Capellatorget
Pentti Kareoja, Aimo Katajamäki och Marko Pulli
Olli Keränen och Maija Luutonen
Janne Teräsvirta

Finalisterna till Lowiseholmsparken
Kirsi Kaulanen
Jarmo Mäkilä
Timo Takala

Finalisterna till Vincenttorget
Pekka Kauhanen
Tuula Lehtinen och Varpu-Sisko Baraev
Benjamin Orlow

Tävlingsperioden för den andra fasen slutar 15.8.2016. Varje förslag som deltagit i den andra fasen blir belönat med 4 000 euro och förslagen kommer att sättas i preferensordning.

Man kan titta närmare på samtliga förslag som tog del i tävlingen i utställningslokalen Plattformen i oktober 2016.

Bedömningsnämnd och arrangörer

Medlemmarna i bedömningsnämnden för Fiskehamnens konsttävling är:
- museichef Maija Tanninen-Mattila, HAM, ordförande
- projektledare Hannu Asikainen, stadskansliet
- projektchef Tuomas Hakala, stadsplaneringsverket
- projektledare Tomas Palmgren, byggnadsverket
- amanuens Jari Björklöv, HAM
- skulptör Maija Helasvuo
- skulptör Heimo Suntio
- bildkonstnär Jani Ruscica

Tävlingen är arrangerad av Helsingfors stadskansli, stadsplaneringsverket, byggnadsverket och HAM. Tävlingsprogram, ytterligare information och bilagorna till tävlingsprogrammet finns på HAM:s webbsidor på adressen hamhelsinki.fi.

I Fiskehamnens konsttävling följer man Konstnärsgillet i Finland rf:s tävlingsregler för bildkonst.

Ytterligare information
Tävlingen på HAM:s webbsidor
Fiskehamnen på webbplatsen uuttahelsinkia.fi