Ändringar i hur tågen stannar på Böle station från måndag

Böle
11.3.2016

Det görs ändringar på Böle station under våren. Vid plattformarna 1, 2, 8 och 9 stannar tågen längre norrut från 14 mars. Ändringen påverkar i synnerhet passagerare som byter mellan tåg på kustbanan och tåg på stambanan i och med att gångavståndet blir längre.

Också gångtunneln under spåren nedanför stationen stängs vid plattformarna 8 och 9. I april börjar rivningen av skyddstaken över plattformarna och cykelvägen flyttas till Bangårdsvägens främre kant.

Tågen stannar på de nya ställena ända till hösten 2019. Ändringarna hänför sig till byggarbetena på centret Tripla i Mellersta Böle.

Läs mer
Karta över ändringarna
Nytt i Helsingfors
HRT