REDIs tomter i Fiskehamnen sålda för 94 miljoner euro

Fiskehamnen
2.6.2016

Byggandet av Fiskehamnens centrum dvs. REDI går framåt med god fart. Staden och bolagen utnämnda av SRV genomförde i slutet av maj markförsäljningen som gör det möjligt att bygga sex bostadstornhus.

En värdefull helhet av markaffärer

Helsingfors fastighetsnämnd beslutade i början av maj att sälja kvotdelar av de tomter som reserverats för bostadstornen i Fiskehamnens centrum. Köpen undertecknades den 31 maj 2016. Markförsäljningen inbringar staden cirka 94 miljoner euro som betalas stegvis tills slutet av 2018.

Den undertecknade avtalshelheten är förenlig med de genomförande- och föravtal som staden och SRV redan tidigare har ingått.

”Det är troligen fråga om den värdefullaste markaffären i Helsingfors stads historia. De avtal som precis undertecknats har en stor betydelse inte bara för byggandet av Fiskehamnens centrum men också för utvecklingen av hela Fiskehamnen”, säger verkschef Jaakko Stauffer från fastighetskontoret.

Grundläggningsarbetena är på slutrakan

Byggandet av REDI i Fiskehamnen har redan gått långt framåt.

”Grundvalarna är nästan färdiga och arbetena med byggnadsstommen framskrider i rask takt. Från ett 17 meter djup schakt räcker de högsta delarna av stommen redan till nivån med Österleden. Också sprängningsarbetena för parkeringsanläggningen är på slutrakan”, konstaterar vice verkställande direktör Timo Nieminen från SRV som är ansvarig för projektutvecklingen.

Nieminen berättar att nästan 80 procent av bostäderna i det bostadstorn som först står klart, Majakka, är reserverade. Även uthyrningen av köpcentrets lokaler går framåt som planerat.

REDI är färdig 2023

Det kommer att byggas sammanlagt åtta tornhus i Fiskehamnen, varav de högsta når upp till 132 meter. Vid tornens fot, omgivet av en park och strandpromenad finns ett köpcentrum som öppnas 2018.

Hela REDI blir färdig under 2023. Stadens hälso- och välfärdscenter som blir färdigt 2017 är en viktig del av området som byggs kring metrostationen.

Staden får intäkter för marken

Efter tomtaffärerna våren 2016 har Helsingfors stad tjänat över 144 miljoner euro på markaffären, varav cirka en tredjedel hittills har betalts. I sin helhet får staden intäkter på över 150 miljoner euro genom markförsäljningen för REDI.

På grund av den ansenliga köpesumman har staden och SRV överenskommit om en stegvis försäljning av tomterna för köpcentrumet och tornhusen. Endast kvotdelarna för de två tomter som reserverats för kontors- och hotelltornen återstår att säljas.

Bostads- och arbetsplatsområdet i Fiskehamnen kommer senast i slutet av 2030-talet att erbjuda ett hem för cirka 21 000 Helsingforsbor. I området uppstår en kompakt stadsmiljö som är nära den marina naturen. Utöver REDI tillhandahålls tjänster av bland annat de närliggande områdena Södervik och Partitorget.

Text: Fastighetskontoret
Bild: SRV / Helin & Co./ Voima Graphics