Lågstadieskolorna Roihuvuoren ala-aste och Vuosaaren ala-aste återvänder till renoverade lokaler

Nordsjö
5.8.2016
Roihuvuoren ala-aste är ritad av arkitekten Aarno Ruusuvuori som är känd för sin betongarkitektur. Photo: Mikael Lindén

Under sommaren 2016 blir de omfattande ombyggnaderna av Roihuvuoren ala-aste, Vuosaaren ala-aste samt Grundskolan Norsen färdiga.

Ombyggnaden av lågstadieskolan Roihuvuoren ala-aste (Bergtrollsvägen 7) planerades och genomfördes i samarbete med Helsingfors stadsmuseum. Skolan som stod färdig 1967 ritades av arkitekten Aarno Ruusuvuori som är känd för sin betongarkitektur. Skolan renoverades grundligt och noggrant invändigt och likaså dess fasader genom att respektera den ursprungliga stilen.

I Roihuvuoren ala-aste som haft problem med inomhusluften installerades moderna el-, ventilations- och värmesystem. Dessutom förnyades bland annat yttertaket och fönstren samt betongelement och glastegel på fasaden. Projektets byggarbeten inleddes i mars 2015 och huvudentreprenören var Rakennus Oy Antti J. Ahola. Ombyggnadsprojektets kostnadsberäkning var 12,4 miljoner euro.

Före ombyggnaden hade man problem med inomhusluften även i Vuosaaren ala-aste (Rödstensvägen 4). Därför fäste man vid renoveringen av byggnaden som stod färdig 1971 särskild uppmärksamhet vid orsakerna till den dåliga inomhusluften. I skolan installerades ett modernt maskinellt ventilationssystem. Dessutom sanerades bland annat fuktproblem i bottenbjälklaget och skador i ytterväggskonstruktionerna.

Ombyggnadsprojektet av Vuosaaren ala-aste inleddes 2014 och det gjordes i två skeden. Den ena sidan av skolan togs i bruk redan förra läsåret och en del av undervisningen skedde i tillfälliga paviljonger på skolgården. Kostnadsberäkningen för ombyggnaden av Vuosaaren ala-aste uppgick till cirka 12 miljoner euro. Huvudentreprenören var YIT-Rakennus Oy.

Ombyggnader i flera skolor

Sommaren 2016 inleddes ombyggnaden av lågstadieskolan Kaisaniemen ala-aste, som byggdes 1924. Vid planeringen av ombyggnaden konsulterades en expert från Helsingfors stadsmuseum. Arbetena som blir färdiga i slutet av 2017 genomförs i tre skeden och under tiden ordnas en del av skolans undervisning i tillfälliga lokaler i Kajsaniemiparken. Det var meningen att ombyggnaden av även Botby Grundskolan skulle inledas 2016 men renoveringen skjuts upp. Skolans användare får noggrannare information om detta.

Ombyggnader sker även vid Hoplaxskolan samt lågstadieskolorna Pihlajanmäen ala-aste, Keinutien ala-aste och Oulunkylän ala-aste samt vid enheterna vid Industrigatan och Prinsessvägen vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto.

En del av eleverna i lågstadieskolan Lauttasaaren ala-aste inleder sitt skolår i nya tilläggslokaler. I kontorsbyggnaden bredvid skolan Myllykallion koulu han man byggt tilläggslokaler för att betjäna det ökande antalet elever på Drumsö.

En stor del av Helsingfors skolor är i behov av ombyggnad varvid renoveringen av dem fortsätter under kommande år. Under planeringsperioden som sträcker sig till 2025 kommer man att använda cirka 70 procent av lokalinvesteringarna i Helsingfors för reparationsbyggande. För ombyggnader och nybyggnader av stadens lokaler har man för 2016 reserverat sammanlagt 189,4 miljoner euro.

Fastighetskontoret