Stadsfullmäktige har godkänt planen för Kronbroarna

Kronbergsstranden
5.10.2016

Stadsfullmäktibe har godkänt projektplanen för Kronbroarna 31.8. Projektet gäller en spårväg mellan Helsingfors centrum och Degerö. Tre broar ingår också i projektet. Stadsstyrelsen fattade sitt beslut med rösterna 13–2.

Det totala priset för projektet är ca 260 miljoner euro. Det mest framträdande i planen är de tre broarna. Kronbergsbron med sin längd på 1,2 kilometer blir Finlands längsta bro. Utöver spårvägen byggs det en cykelväg och en gångbana på broarna. Utryckningsfordon kommer också fram där.

Spårvägen på ca 10 kilometer har sträckningen Helsingfors centrum–Hagnäs–Knekten–Högholmen–Kronberget–Uppby.

En ny led behövs eftersom Kronbergsstranden och Degerö får ett stort antal nya bostäder. Enligt prognoserna kommer spårvägen till Kronbergsstranden dagligen att användas av 37 000 resenärer. Antalet cyklister och fotgängare beräknas bli 3 000.

En förutsättning för projektet är att Hanaholmens kraftverk läggs ned år 2024, vilket stadsfullmäktige har godkänt. I och med att bränsletransporterna sjövägen till Hanaholmen upphör kan broar byggas.

Enligt planen kan byggandet inledas år 2018 och spårvägen i sin helhet börja trafikeras år 2026.

Läs mer:

Stadsfullmäktiges föredragningslista och beslutsmeddelande (på finska) 31.8.

Titta på Helsingforskanalen

Kronbergsstranden