Stadsstyrelsen röstade 8–7 för Guggenheimmuseet

Centrum
22.11.2016

Stadsstyrelsen beslutade med rösterna 8–7 föreslå stadsfullmäktige att fullmäktige ska godkänna avtalet om konstmuseet Guggenheim Helsingfors. Stadsfullmäktige beslutar om ärendet onsdagen den 30 november.

För Guggenheimmuseet röstade samlingspartiets Tatu Rauhamäki, Lasse Männistö, Laura Rissanen och Arja Karhuvaara, de grönas Hannu Oskala och Sanna Vesikansa, SFP:s Marcus Rantala och centerns Laura Kolbe.

För att förslaget skulle förkastas röstade SDP:s Osku Pajamäki, Jorma Bergholm och Mirka Vainikka, Vänsterförbundets Silvia Modig och Veronika Honkasalo, sannfinländarnas Mika Raatikainen och de grönas Otso Kivekäs.

Stadsstyrelsen gjorde på förslag av Oskala ett tillägg till framställningen, enligt vilket stadsfullmäktige föreslås besluta inleda beredningen av en framställning om Helsingfors som bildkonststad. I framställningen utreder Helsingfors olika sätt att främja en utveckling av bildkonstfältet i vår stad som helhet också när det gäller annat än Guggenheimprojektet. Detta kan innebära åtgärder som gäller bl.a. galleriutbudet, arbetslokalerna, konststipendierna, konstfostran och samlingspolicyn, såsom förvärv av nutidskonst till museernas samlingar. Framställningen föreläggs stadsstyrelsen i februari 2017 och finansieringen på 2–4 miljoner euro anvisas av stadsstyrelsens dispositionsmedel.

Enligt det avtal som fullmäktige ska behandla deltar staden i museibygget med 80 miljoner euro. Resten av investeringen på 130 miljoner euro är avsedd att betalas av Understödsstiftelsen Guggenheim Helsingfors. Det är meningen att enbart understödsstiftelsen ska svara för museiverksamheten.

Läs mer:

Till stadsstyrelsens föredragningslista och beslutsmeddelande 21.11 (på finska).

Staden och understödsstiftelsen presenterar en ny modell för grundandet av Guggenheimmuseet