Helsingfors stärker sitt föregångarskap inom smarttrafiken i Bloomberg-stiftelsens projekt

Uutta Helsinkiä
9.1.2017

Förre borgmästaren i New York Michael R. Bloomberg meddelade i dag att Helsingfors har valts till deltagare i ett internationellt projekt, där storstäder förbereder sig för ibruktagandet av robotbilar och strävar att förbättra invånarnas livskvalitet och lösa sociala utmaningar med hjälp av smarttrafiklösningar. 

Projektet har startats av amerikanska organisationen Bloomberg Philanthropies och forskningsinstitutet Aspen Institute. Deltagarstäderna utöver Helsingfors är London och Paris i Europa, Austin, Los Angeles, Nashville och Washington DC i Förenta staterna samt Sao Paulo, Buenos Aires och Tel Aviv.

Projektet hjälper Helsingfors att förutse robotbilarnas verkningar för trafiken, miljön och sociala problem. Projektet för samman aktörer i olika branscher från deltagarstäderna, vilket hjälper städerna att förbereda sig för utvecklingen av smarttrafiken. Målet är att skapa rekommendationer och verktyg som gagnar också andra städer i utnyttjandet av de möjligheter som smarttrafiken för med sig.

Helsingfors genomgår som bäst en stor förändring av stadsstrukturen, då nya bostadsområden byggs intill innerstaden och gamla områden görs tätare. Bland annat i de här områdena är Helsingfors intresserat av att genomföra olika slags pilotprojekt för smarttrafiklösningar.

Helsingfors betonar också utnyttjandet av öppna data och trafikinformation i realtid och inom de här områdena har man redan fått goda erfarenheter. Att likaså introducera formgivningstänkande som en del av utvecklingen av smarttrafiklösningarna ter sig naturligt för Helsingfors.

Det breda samarbetsprojektet väntas skapa nya affärsverksamhetsmöjligheter och internationella nätverk för företagen och uppstartsföretagen i Helsingforsregionen.

Utöver Helsingfors stad har kommunikationsministeriet, samkommunen Helsingforsregionens trafik och stiftelsen Smart & Clean deltagit i projektets förberedande fas. 

Av de drivande krafterna bakom projektet är Bloomberg Philanthropies, en organisation som leds av Michael R. Bloomberg, borgmästare för New York 2002–2013. Organisationen främjar förnyandet av miljö-, folkhälso-, undervisnings- och kulturbranscherna bland annat genom att bevilja understöd. The Aspen Institute är en obunden tankesmedja och ett forskningsinstitut som fokuserar på utveckling av ledarskap och på samhällspolitik.

Läs mer:

Bloomberg Philanthropies
The Aspen Institute