Boken Byggrosen 2012‒2016 presenterar intressant byggande i Helsingfors

Uutta Helsinkiä
11.1.2017

Läs den tredje boken om Byggrosen, där chefredaktören för Finsk Arkitekturtidskrift Jorma Mukala ger en personlig översikt över arkitekturen i Helsingfors på 2010-talet och de objekt och personer som belönats med Byggrosen under åren 2012–2016 presenteras. Kari Kuosma belyser tillkomsten av de humoristiska tavlor som ges till pristagarna.

I boken berättar dessutom de som överlämnar Byggrosen, byggnadsnämndens ordförande Kauko Koskinen och biträdande stadsdirektör Anni Sinnemäki, om sina tankar kring prisets betydelse.

Helsingfors byggnadsnämnd har redan i 22 års tid med hjälp av priset Byggrosen lyft fram förtjänstfullt arbete som anknyter till stadens byggda miljö genom att dela ut Rosor och hedersomnämnanden för gärningar som föredömligt förverkligar eller främjar byggnadstillsynens syften. Många av vår tids finländska experter samt ambitiösa prestationer och objekt har belönats.

Den nya boken om Byggrosen kan användas som faktabok eller inspirationskälla och som reseguide till det här årtiondets intresseväckande byggande i Helsingfors. Resan kan företas konkret eller från länstolen. Bland de objekt och gärningar som belönats med Rosen hittar du en hel del intressant att uppleva och att visa för dem, som redan har sett Helsingfors konventionella sevärdheter.

Ansvarig redaktör för den nya boken som utkom den 10 januari är verkschef Lauri Jääskeläinen från Helsingfors byggnadstillsyn. Boken är skriven på finska och engelska och en del texter finns även på svenska.

Under våren kan du hämta boken och bekanta dig med utställningen Byggrosen 2016 i servicestället Tellinki, som finns i Hagnäs på adressen Broholmsgatan 13, 6 vån.

En elektronisk version av boken finns att läsa på adressen:

http://www.hel.fi/static/rakvv/julkaisut/Rakentamisen_Ruusu_2012-2016.pdf

En bild av boken finns i stadens mediebank: Bokens framsida.

Mer information:

Verkschef Lauri Jääskeläinen
Helsingfors stads byggnadstillsynsverk
lauri.jaaskelainen(at)hel.fi eller lauri.jaaskelainen(at)ym.fi

Byggnadsnämndens ordförande Kauko Koskinen
tfn 040 583 8503, kauko(at)kaukokoskinen.fi

Stadsbildsarkitekt Marjatta Uusitalo
Helsingfors byggnadstillsynsverk
tfn 09 310 26350, marjatta.uusitalo(at)hel.fi
 

Du kan bekanta dig med de tidigare böckerna om Byggrosen på adresserna:

http://www.hel.fi/static/rakvv/julkaisut/Rakentamisen_Ruusu_2007-2011.pdf

http://www.hel.fi/static/rakvv/julkaisut/Rakentamisen_Ruusu_1995-2006.pdf