Fullmäktige godkände arkitekturtävlingen för tornområdet i Mellersta Böle

Böle
19.1.2017

Helsingfors stadsfullmäktige godkände arkitektur- och byggtävlingen för tornområdet i Mellersta Böle och principerna för tomtöverlåtelse i tävlingsområdet.

Tävlingens syfte är att hitta en högkvalitativ plan med bostäder, kontor och affärslokaler i tornområdet i Mellersta Böle som underlag för planläggningen. Området är beläget söder om Bölebron. Norr om tornområdet byggs för närvarande centrumkvarteret i Böle och Tripla.

Arkitekturtävlingen är indelad i två faser. Först görs ett utkast för hela planeringsområdet. Av dem som går vidare begärs en noggrannare plan för området i väster.

Det är också meningen att hitta en byggare för inledningsområdet med en byggrätt på 45 000–60 000 kvadratmeter våningsyta. Den som vinner tävlingen har skyldighet att köpa byggrätten till de à-priser som meddelats i förväg och att bygga en helhet i enlighet med planen.

Tävlingen avgörs hösten 2018. Syftet är att detaljplanen ska ha vunnit laga kraft år 2020, och byggarbetena kan inledas därefter. Byggrätten för hela tornområdet har planerats bli 150 000–200 000 kvadratmeter våningsyta.

Stadsfullmäktige godkände enhälligt en höjning av priset på ombyggnadsprojektet för Olympiastadion med 26 miljoner euro, dvs. att stadens kostnader blir totalt 130,5 miljoner euro. Statens andel är lika stor.

Fullmäktiges sammanträde fördröjdes av problem med det elektroniska mötessystemet. Systemet fungerar i allmänhet väl, men nu gick det omkull tre gånger, och bland annat 28 motioner på föredragningslistan bordlades till nästa sammanträde om två veckor.

Läs mer:

Stadsfullmäktiges föredragningslista och beslutsmeddelanden  (på finska)17.1.

Helsingforskanalen