Böle tillfälliga station öppnas i början av april

Böle
17.3.2017
Bild: YIT

Tågpassagerarnas rutter i Böle kan ändras, då den tillfälliga stationen tas i bruk måndagen den 3 april 2017. Samtidigt tas rulltrapporna och hissarna till och från de yttersta plattformarna på den gamla stationen (närtrafikens plattformar 1/2 och 8/9) ur bruk. Gången till de här plattformarna sker i fortsättningen via den tillfälliga stationen.

Den tillfälliga stationen betjänar passagerare till hösten 2019, då nya Böle station, köpcentret Tripla och parkeringsanläggningen blir färdiga. Under våren 2017 är den tillfälliga stationen och den gamla stationen i bruk samtidigt. Den gamla stationen stängs i juni 2017 och dess rivning börjar.

Den tillfälliga stationen byggs norr om den nuvarande stationen som en brokonstruktion, från vilken det finns gång till plattformarna, Semaforbron och Loktorget i Östra Böle.

Gångrutterna på den tillfälliga stationen har utmärkts med skyltar och dessutom används tidtabellsskärmar och ett utropssystem. Rutterna är tillgängliga. Biljetter kan köpas i VR:s och HRT:s biljettautomater. 

I gaveln vid Bangårdsvägen finns väntsalar och toaletter samt en R-kiosk och en Subway-restaurang. Bagageförvaring eller uttagsautomat finns inte på grund av utrymmesbrist. YIT äger stationen och har huvudansvaret för dess verksamhet. Trafikverket sköter plattformsområdena, skärmtavlorna, utropen och anvisningarna.

Stationens norra gångtunnel med tidtabellsskärmar och HRT:s biljettautomat är i bruk också då den tillfälliga stationen används. Den norra gångtunneln är den lämpligaste rutten till exempel till Mässcentrum och Hartwall Arenan.

Samtidigt som den tillfälliga stationen öppnas tas de yttersta plattformarnas (1/2 och 8/9) rulltrappor och hissar helt och hållet ur bruk. Till de här plattformarna kommer man alltså i fortsättningen endast via trapporna och hissarna på den tillfälliga stationen.

Stationens angörings- och taxitrafik fungerar under våren både på Loktorget och Böle stationsplats, likaså parkeringsplatserna för cyklar. På grund av trafikarrangemangen utförs ändringsarbeten på Loktorget, men det återställs i sitt ursprungliga tillstånd då den nya stationen har öppnats 2019.

Byggarbetena är en del av den omfattande ombyggnaden av Mellersta Böle.

Karta: Gång och kollektivtrafik i Mellersta Böle sommaren 2017 PDF
Karta: Tillgängliga rutter och angöringstrafik till Böle tillfälliga station sommaren 2017 PDF
Karta: Avvikande rutter för cykeltrafiken i Mellersta Böle sommaren 2017 PDF
Karta: Cykelväg från Esbohållet mot centrum PDF
Karta: Byggplatser i Mellersta Böle PDF