Brobacka: Webbspel är ett nytt sätt att få fram idéer om kompletteringsbyggande

Uutta Helsinkiä
20.3.2017

Helsingfors stad och YIT har tillsammans med FCG skapat ett webbspel för kompletteringsbyggande i Brobacka. Man kan spela spelet på internet, antingen mobilt eller med dator, och ser då hur olika alternativ påverkar möjligheterna att utveckla exempelvis köpcentrumet eller rekreationsaktiviteterna.

Webbspelet är fokuserat på ”gamla Brobacka” och köpcentrumet med omgivning från 1970-talet. Man kan bygga nya hus och nya våningar i gamla hus. Byggandet ger poäng som kan användas för ny service i området eller t.ex. reparationer i det egna bostadsaktiebolagets hus.

”Brobacka är ett ypperligt område för ett pilotförsök med ett spel för kompletteringsbyggande. Olika utredningar om lämpliga platser för nya bostäder har visserligen gjorts också tidigare, men de har tyvärr inte lett till konkreta projekt. Med spelet kan invånarna lätt testa vilka verkningar bostadsbyggande har och samtidigt tala om hur de vill att Brobacka ska utvecklas. Det är roligt att spela, nyttan kommer som en biprodukt”, säger projektchef Ritva Tanner vid Helsingfors stadskansli.

YIT vill gärna diskutera ett eventuellt kompletteringsbyggande med bostadsaktiebolagen.

”Kompletteringsbyggande och omfattande upprustning i gamla bostadsområden gör att områdena blir attraktivare och värdefullare och att de blir fasta delar av en hållbar och levande stad. Samarbete är här väsentligt; ett områdes framtid måste utformas tillsammans med invånarna och tjänsteproducenterna för att utvecklingen ska vara till glädje för alla parter”, säger direktören för hållbar stadsutveckling Juha Kostiainen vid YIT.

Brobacka är ett bostadsområde i nordöstra Helsingfors som har nått renoveringsåldern. Befolkningsutvecklingen har varit negativ de senaste decennierna (–700 personer åren 1990–2015), och befolkningen är åldrande. Utan kompletteringsbyggande Brobacka kommer inte att få särskilt många nya invånare de närmaste tio åren.

Spelet för kompletteringsbyggande läggs ut den 20 mars och kan spelas till den 10 april. Efter speltiden ordnas det ett möte för invånarna där experter är med och diskuterar resultaten från spelet.

Spela här: www.uuttahelsinkia.fi/siltamakipeli