Påverka riktlinjerna för Helsingfors framtid

Uutta Helsinkiä
12.4.2017

Helsingfors stad utarbetar en ny stadsstrategi, riktlinjer för stadens framtid, för de följande fyra åren. Vi inbjuder helsingforsarna att delta i utvecklingsarbetet.

Fyra olika scenarier över möjligheterna att utveckla Helsingfors har skapats med tanke på stadens framtid. Med hjälp av dessa scenarier kan de förändringskrafter som påverkar staden gestaltas. Syftet med interaktionen är att samla in synpunkter på framtidens Helsingfors från helsingforsare och andra deltagare. Interaktionen är avsedd för alla som bor eller arbetar i Helsingfors och för andra som använder stadens tjänster.

Man kan vara med och bygga framtidens Helsingfors på fyra olika sätt:

1) Svara på en enkät - tjänsten Kerro kantasi är öppen 13.4–5.5.2017.
Kommentera de alternativa scenarierna. Lätt och snabb enkät.

2) Delta i tankesmedjan Framtidens Helsingfors på webben, anmälan 13–19.4.2017
Scenarierna förädlas under två veckor. Tankesmedjan är igång 24.4–5.5.2017 och kräver aktivt deltagande under flera dagar.

3) Gå till ett bibliotek och fyll i en pappersblankett med frågor om framtidens Helsingfors (Berghäll, Bibliotek 10, Gårdsbacka, Hertonäs, Kottby, Malm, Månsas, Nordsjö, Norra Haga, Tölö, Åggelby och Östra centrum). Enkäten genomförs på bibliotek 24.4–5.5.2017.

4) Invånarafton tisdagen 2.5.2017 kl. 17.30  i stadshusets festsal. (Norra esplanaden 11-13) Arbetet på en stadsstrategi presenteras. Kanslichef Sami Sarvilinna och sektorchefer är på plats.

Ett informationspaket om stadens omvärld och ett utkast till stadsstrategi avsett för strategiarbete utarbetas för Helsingfors nya stadsfullmäktige. Helsingfors nya stadsfullmäktige får behandla ett utkast till stadsstrategi i mitten av juni.

Ytterligare information