Hangaren på Malms flygplats görs redo för evenemang

Uutta Helsinkiä
21.4.2017

Malms flygplats kommer de närmaste åren att vara både flygplats och en mångsidig evenemangsplats för helsingforsarna. Innan bostäder börjar byggas kan staden utarrendera ca 20 hektar i delar eller som en helhet för olika ändamål. Flygplatsen är tudelad: på ena sidan kan evenemang arrangeras, och på andra sidan är flygning möjlig.   

I sommar ordnar Finnish Hot Rod Association ry Cruising Night.en gång i månaden från maj till september, dessutom dragracing för allmänheten. Tidningen Tekniikan Maailma testkör bilar på Malms flygplats. Päijänneloppets målgång på flygplatsen i mars var samtidigt en VM-deltävling i enduro.

”Det är meningen att största delen av hangaren ska ställas till förfogande för evenemang. Det som räddningsverket kräver för att hallen ska få användas för nya ändamål är ännu inte i skick”, säger samordnaren för evenemangen på flygplatsen Merja Sorakari på Helsingfors Partitorg.

Uppställningsplatserna för flygplan i hangaren tidsbegränsade

Den egentliga halldelen i hangaren är uthyrd för flygplansuppställning till mitten av maj 2017. Eftersom staden har som mål att alla helsingforsare ska kunna använda flygplatsen för rekreation och evenemang av olika slag, får största delen av halldelen efter mitten av maj användas för evenemang.

Staden kom i höstas överens om alla rumsfrågor, också frågan om flygplansuppställning, med hyrestagarna. Dessa visste redan då att också hangaren skulle börja användas för evenemang.  

Som det ser ut nu fortsätter flygverksamheten till utgången av 2019. Staden har utarrenderat ca 40 hektar på den nordsydliga startbanan till Malmin lentokenttäyhdistys ry för en flygplats utan flygledning.

Kontorslokalerna i flygplatsbyggnaden och hangaren är uthyrda. Största delen av hyrestagarna är företag som bedriver flygverksamhet.

Bakgrund

  • Malms flygplats övergick i stadens ägo 1.1.2017, och Finavia lade då ner sin verksamhet i området.
  • Fastighetsnämnden beslutade 1.12.2016 utarrendera ca 40 hektar på västra delen av flygplatsen till Malmin lentokenttäyhdistys ry för en flygplats utan flygledning. Arrendetiden går troligen ut 31.12.2019.
  • Malms flygplats är i den nya generalplanen det mest betydande nya byggområdet i Helsingfors. Området planläggs utifrån att det 2020–2040 ska byggas bostäder för 25 000 boende. Flygplatsbyggnaden och hangaren med närmaste omgivning skyddas.
  • Information om den tillfälliga användningen och om uthyrningen läggs ut på webbplatsen Nytt i Helsingfors.