Hundratals invånare i Brobacka utvecklade sina hemknutar med hjälp av spel

Esikaupungit
21.4.2017

I Brobacka i Helsingfors undersöks som bäst möjligheterna för kompletteringsbyggande och områdesrenovering. Invånarna uppmuntrades till idékläckning med hjälp av ett webbspel.

Ombyggnaderna borde ha inletts tidigare. Det här anser Ritva Tanner, projektchef på Helsingfors stad, Janne Koponen, teknisk disponent på Siltamäen Huolto, och Juha Kostiainen, chef för hållbar stadsutveckling på YIT, om byggnadsbeståndet i Brobacka.

Men spelet är ännu inte spelat. Med hjälp av smart planering är det möjligt att sätta i gång en ändring som, då den förverkligas, resulterar i ombyggda hus, men också nytt byggnadsbestånd, nya invånare och nya tjänster.

Det finns en vilja att planera framtiden i Brobacka tillsammans med invånarna och för det här har Helsingfors stad, YIT och FCG tagit fram kompletteringsbyggnadsspelet för Brobacka. I spelet som kan spelas med smartmobil och dator var det möjligt att se hur olika alternativ påverkar utvecklingen av till exempel köpcentret eller rekreationstjänsterna. I spelet fick deltagarna prova på att bygga hus eller tilläggsvåningar i de befintliga husen. Speltiden var tre veckor i mars–april.

Brobackaspelet gav invånarnas åsikter

Enligt de preliminära resultaten spelades Brobackaspelet på nästan tvåtusen olika apparater och totalt 515 spelare skickade in sitt spelresultat. Fyra av tio av dessa var Brobackainvånare. Spelet nådde väl personer i olika åldrar: den största spelargruppen var 26–35-åringarna och den näststörsta 46–55-åringarna.
"Vi fick riklig och konstruktiv respons om den kommande planeringen och de tjänster som invånarna önskar", berättar Jani Päivänen på FCG.
Resultaten utvecklas på ett evenemang som ordnas 16.5 kl. 18.00 på Skomakarböle allaktivitetshus, Plejadvägen 11.

Områdesrenovering gagnar alla

Då den nya generalplanen för Helsingfors planerades, kontaktade Brobackaborna staden och begärde: "glöm inte oss". I meddelandena var man färdig att ta emot nya byggnader och invånare. Det är känt att om antalet invånare minskar, finns det en risk att också tjänsterna minskar.

Många av de åldrande invånarna har fäst sig vid sina hemknutar, men saknar tillgängliga hus med hissar. Å andra sidan eftertraktas nya, unga invånare som utnyttjar tjänsterna. Disponent Koponen vet att många husbolag har mycket stora ombyggnader framför sig, vars priser invånarna är förfärade över. Genom kompletteringsbyggande kan det vara möjligt att få inkomster som täcker åtminstone en del av ombyggnadskostnaderna.

Ett stort plus i det glest byggda området är att det kan planeras som en helhet, som områdesrenovering. I gamla Brobacka äger husbolagen sina tomter, varför det finns potential för gemensam utveckling av området om husbolagen beslutar att delta.

YIT:s chef för hållbar stadsutveckling Juha Kostiainen berättar att det finns många goda sidor med områdesrenovering. Det väsentliga är att granskningen inte omfattar endast separata husbolag utan tillräckligt stora områden, till exempel flera kvarter.

Då områden planeras som helheter är kompletterings- och reparationsbyggandet till nytta också för invånarna. Områdets värde växer, bostädernas värde ökar, attraktiviteten medför nya invånare och de nya invånarna köpkraft och tjänster.

För staden – och skattebetalarna – är kompletterings- och reparationsbyggandet ett billigare alternativ än att bygga helt nya områden, tack vare den färdiga infrastrukturen och de befintliga tjänsterna.