Välkommen till en invånarafton för att diskutera Helsingfors framtid

Centrum
27.4.2017

Helsingfors stad utarbetar en ny stadsstrategi, riktlinjer för stadens framtid, för de följande fyra åren. Kom och hör hur strategin har utarbetats och hur invånarna kan delta i arbetet. Invånaraftonen hålls tisdagen 2 maj kl. 17.30–19.30 i stadshusets festsal, Norra esplanaden 11–13.

Program:
17.30 Invånarmötet öppnas
Kanslichef Sami Sarvilinna

17.50 Beredningen av stadsstrategin och deltagande
Strategichef Marko Karvinen

18.10 Helsingfors år 2030
Designchef Anne Stenros

18.40 Diskussion ”Framtidens Helsingfors”
Sektorcheferna Mikko Aho, Tommi Laitio och Liisa Pohjolainen lyfter fram de fem viktigaste temana som underlag för diskussionen.

19.30 Invånarmötet slutar

Välkommen!

hel.fi/stadsstrategi