Överborgmästarens invånarafton på Degerö den 16 maj

Kronbergsstranden
5.5.2017
Foto: Lauri Rotko

Överborgmästarens invånarafton hålls följande gång på Degerö. Vid invånaraftonen med stadsdirektör Jussi Pajunen som värd svarar tjänsteinnehavare vid stadens förvaltningar och samarbetspartner på invånarnas frågor och diskuterar sådant som är aktuellt i Degerö och Sandhamn liksom också områdenas framtid.

Invånaraftonen ordnas i salen i Laajasalon peruskoulu, Ylätalo (Skoltået 1) den 16 maj kl. 18.15–20.30. Arrangör är staden i samarbete med Laajasalo-Degerö Seura r.y.och Degerö Egnahemsförening.

Invånaraftonen kan också ses i direktsändning och senare som inspelning på www.helsingforskanalen.fi.

Evenemangssida på Facebook (pä finska)