Västmetron börjar trafikera tidigast i september

Uutta Helsinkiä
5.5.2017

Enligt nuvarande kalkyler kan metrotrafiken inledas i september. Efter myndighetsgranskningarna bestämmer västmetrobolaget, HST och HRT det slutliga datum då metro- och matartrafiken inleds.

I busstrafiken är det meningen att matarlinjerna ska börja trafikera tidigast i mitten av oktober. Fram till dess kör bussarna i södra Esbo och på Drumsö enligt det nuvarande linjenätet.

I början av juni övergår västmetroprojektet från testfasen till myndighetsgranskningsfasen och överlåtelsen av stationerna och banan till HST förbereds. Efter myndighetsgranskningarna och de eventuella reparationsåtgärder som dessa leder till kan metron öppnas för passagerare.

HST, som ansvarar för metrotrafiken, har under vintern och våren gjort provkörningar på västmetrosträckan. Provkörningarna har gått bra. De kan avslutas den 14 maj.

Metron och de nuvarande busslinjerna kör en tid parallellt före övergången till matartrafik med bussar. 

Läs mer
HRT Helsingforsregionens trafik
Västmetron