Helsingfors sökte ekologiskt effektiva metoder för en förlängd uteserveringssäsong

Centrum
8.5.2017

Helsingfors stads idétävling Ekotehokas terassi (ekologiskt effektiv uteservering) har avgjorts och vinnarna utsetts. I tävlingen efterlyste Helsingfors ett nytt koncept för att förlänga uteserveringssäsongen i nordliga förhållanden utan att kompromissa med det ekologiska. Tävlingen resulterade i mångsidiga lösningar för skapande av en ekologisk, innovativ och duplicerbar uteservering som främjar en högklassig stadsbild.

Tävlingens expertjury gladde sig över tävlingens högklassiga förslag, i vilka utmaningen om en ekologisk uteservering bemöttes mångsidigt.

"Vi är glada över den omfattande uppmärksamhet som tävlingen väckt till exempel på sociala media. Vi fick också en glädjande mångsidig deltagargrupp, då förslag lämnades in av designföretag, arkitektbyråer, trädgårds- och terrassföretag, studentgrupper och även aktiva medborgare", sammanfattar tävlingsjuryns ordförande, Helsingfors stads designchef Anne Stenros

"Att skapa en övergripande lösning genom att kombinera ekologisk effektivitet, stilighet och innovation är helt tydligt inte lätt. Det var därför inte heller någon enkel uppgift att välja vinnaren", konstaterar Stenros.

Bland tävlingsarbetena fanns tre särskilt förtjänta lösningsförslag. På en delad första plats placerade juryn landskapsdesignföretaget Urban Gardens Finlands förslag "GUT Green Urban Terrace" och WSP Finlands förslag "terassi.hel.fi". Juryn beslutade också att dela ut ett tredje pris, som gick till Arkkitehtuuritoimisto IAH:s förslag "TERASSI M80".

Enligt juryn hade nästan alla tävlingsförslag element som lämpar sig mycket väl för den ekologiskt effektiva uteserveringens koncept. Energilösningarna var den med råge största utmaningen för deltagarna: det är svårt att ta fram en energilösning som kan användas var som helst. Många förslag innehöll en uteservering med ett integrerat solsystem, som i stadsmiljön ofta är utmanande på grund av husens skuggor. Tävlingsjuryn rekommenderar därför att man i första hand skaffar miljövänlig och förnybar el från elnätet till uteserveringarna. Dessutom ska så energieffektiva apparater som möjligt väljas till uteserveringen.

Tävlingen Ekotehokas terassi arrangerades som en del av projektet Klimatgatan, som arbetar för att finna fungerande lösningar i den byggda stadsmiljön, med hjälp av vilka det är möjligt att skära ned växthusutsläppen och energiförbrukningen. Klimatgatan får finansiering från Helsingfors stads innovationsfond och Europeiska regionala utvecklingsfonden och den är en del av 6Aika-strategin.

Vinnarförslagen

Urban Gardens Finlands förslag ”GUT Green Urban Terrace” är en trivsam och miljövänlig stadsuteservering som delvis avgränsas med ett grönt tak och en grön vägg. Juryn anser att förslaget är en högklassig helhetslösning som är väl planerad och genomförbar. Att lösningen också lämpar sig för en parkletlösning imponerade, dvs. det möjligt att etablera en uteservering tillfälligt också i en parkeringsruta, I möbelvalen har materialeffektiviteten beaktats genom användning av certifierat trä. Uteserveringens historia framförs på ett roande sätt med hjälp av grönväxtlösningar.

WSP Finlands förslag "terassi.hel.fi" är en planeringsplattform, som erbjuder restaurangföretagaren en möjlighet att planera en lämplig uteservering med hjälp av en komponentkollektion. Terassi.hel.fi grundar sig på modulärt produkttänkande som skräddarsys för objektet. Juryn ansåg att tankesättet är modernt och utmärkt och dess digitala karaktär behagade. Med hjälp av lösningen kan till exempel Helsingfors process för uteserveringstillstånd rationaliseras. I stället för en enskild lösning är det här ett system som producerar skräddarsydda ekologiska lösningsförslag.

Förslaget som nådde tredje platsen, Arkkitehtuuritoimisto IAH:s ”TERASSI M80”, låg så nära vinnarna att juryn bestämde sig för att belöna även det. I tävlingsarbetet ligger den ambitiösa och intressanta utgångspunkten för förslaget i återvunna material. Det här förslaget var en av de få uteserveringslösningarna i tävlingen med fast tak.

Helsingfors stads ämnar främja förverkligandet av vinnarlösningarna och målet är att världens första ekologiskt effektiva uteservering finns i Helsingfors redan under sommaren 2017.
 

Juryn för tävlingen Ekotehokas terassi:

  • Anne Stenros, Helsingfors stad (juryns ordförande)
  • Jari Viinanen, Helsingfors stad (miljöcentralen)
  • Tapio Tuomi, Lähienergialiitto
  • Jessica Karhu, Finnish Green Building Council
  • Terhi Tuominen, Dayground Oy
  • Marjatta Uusitalo, Helsingfors stads (byggnadstillsynen)
  • Anu Kiiskinen, Helsingfors stad (byggnadskontoret)
  • Ari Sarmanto, Cafe Carusel

 

Läs mer (på finska och engelska)

Ilmastokatu - Climate Street