Hyrorna fortsatte stiga i Helsingfors – nu 2,6 % högre än för ett år sedan

Uutta Helsinkiä
9.5.2017

I januari-mars 2017 var bostadshyrorna i Helsingfors i genomsnitt 2,6 procent högre än de varit ett år tidigare. Sedan föregående kvartal hade de stigit med i medeltal 1,1 procent. Under första kvartalet 2017 steg hyrorna snabbare än under de föregående kvartalen.

I dyrhetszonerna 3  och 4, alltså i norra och östra Helsingfors, steg hyrorna lite mera än i Helsingfors i medeltal. I de norra och östra delarna var stegringen 3,0 respektive 3,5 procent. Även på längre sikt har hyrorna stigit snabbare i just dessa dyrhetszoner, där hyresnivån är lägre. Siffrorna bygger på uppgifter från Statistikcentralen.

Upplysningar:

utredare Netta Mäki, +358 9 310 36373, netta.maki(at)hel.fi

Publikation:

Netta Mäki: Osakeasuntojen vuokrat Helsingissä tammi–maalikuussa 2017, Helsingfors stads faktacentrals statistik 2017:15, pdf-publikation.