Helsingfors förnyades

Uutta Helsinkiä
1.6.2017

Helsingfors stads högsta ledning och hela stadens organisations förnyas i grunden i början av juni. Staden  har inte gjort en lika omfattande reform på årtionden. I invånarnas vardag syns förändringen till en början rätt lite. Stadens tjänster fungerar som förut även när den bakomliggande organisationen byggs om.

Avsikten med reformen är att staden på sikt ska producera tjänsterna smidigare, effektivare och mer  undinriktat. Samtidigt tar staden i bruk en ny modell för det politiska ledarskapet. En borgmästare och fyra biträdande borgmästare väljs för att leda staden. Avsikten med denna så kallade borgmästarmodell är att stärka demokratin.

31 ämbetsverk blir fyra sektorer

Sammanlagt 31 ämbetsverk och affärsverk har stått för produktionen av stadens tjänster. Nu överförs dessa funktioner till fyra sektorer samt centralförvaltningen. Sektorerna är uppdelade i servicehelheter.

Helsingfors förändras i grunden

Fullmäktigegrupperna har kommit överens om hur de politiska posterna ska fördelas under den kommande mandatperioden på fyra år. Stadsfullmäktiges ordförande ska gå till de gröna. De grönas kandidat är Tuuli Kousa. Posten som första viceordförande ska gå till samlingspartiet. Posten som andra ordförande ska gå under de första två åren till socialdemokraterna och under de två andra åren till vänsterförbundet. Till stadsstyrelsen väljs femton ledamöter. Enligt fullmäktigegruppernas överenskommelse går fem platser till samlingspartiet, fyra till de gröna, socialdemokraterna och vänsterförbundet får vardera två, sannfinnarna och svenska folkpartiet vardera en.

Enligt fullmäktigegruppernas överenskommelse går borgmästarposten till samlingspartiet medan de biträdande borgmästarposterna fördelas enligt följande. Samlingspartiet får biträdande borgmästare för fostrans- och utbildningssektorn. De gröna får de biträdande borgmästarposterna för stadsmiljösektorn och för social- och hälsovårdssektorn. Socialdemokraterna får kultur- och fritidssektorn.

Eftersom de ovannämnda partierna tillkännagivit sina kandidater kommer fördelningen med all sannolikhet att se ut så här: Borgmästare blir Jan Vapaavuori (samlingspartiet). Biträdande borgmästare för stadsmiljösektorn Anni Sinnemäki (De Gröna), för fostrans- och utbildningssektorn Pia Pakarinen (Samlingspartiet), för social- och hälsovårdssektorn Sanna Vesikansa (De Gröna), och för kultur- och fritidssektorn Nasima Razmyar (Socialdemokratiska partiet).

Läs mer