Spårvagnslinjerna 2, 3 och 7A/B på undantagsrutter

Uutta Helsinkiä
3.7.2017

Spårvagnslinjerna 2, 3 och 7A/B kör på undantagsrutter från och med 3 juli till och med den 13 augusti 2017. Orsaken är spårarbeten på Nordenskiöldsgatan och på Bölebron. Under avbrottet går det ingen spårvagnstrafik längs Nordenskiöldsgatan, i Västra Böle, på Borgågatan och på Viborgsgatan.

Linje 2 och 3 kör i norra ändan av sina rutter undantagsvis längs Helsingegatan och avsnitten längs Nordenskiöldsgatan och Alphyddan trafikeras då inte. Linjernas nordliga ändhållplats är i stället för Djurgården Idrottshusets hållplats på Helsingegatan.

Det avsnitt som inte trafikeras av spårvagnslinjerna ersätts med buss 2X, som kör längs rutten Idrottshuset–Nordenskiöldsgatan–Operan i enlighet med rutten för spårvagnslinjerna 2 och 3. Linjerna stannar vid busshållplatser märkta 2X. I Tölö avgår buss 2X från Operans hållplats (H1332) vid Runebergsgatan och kör norrut via Runebergsgatan och Topeliusgatan. Vid Idrottshuset avgår buss 2X från Idrottshusets busshållplats på Västra Brahegatan.

Linjerna 7A och 7B kör längs rutten Trekanten–Kronohagen–Hagnäs–Böle station. 7A går från Böle station till Trekanten och 7B från Trekanten till Böle station.

Det avsnitt som inte trafikeras av spårvagnslinjerna ersätts med buss 7X som kör längs rutten Glaspalatset–Västra Böle–Böle station. Bussen stannar vid busshållplatser märkta 7X. 7X avgår från Posthusets busshållplats vid Postgatan och stannar också på Glaspalatsets busshållplats vid Mannerheimvägen. I Böle kan man stiga på linjen på samma hållplats vid Böle station på Bangårdsvägen som när man stiger på linje 7B. Hållplatsen är belägen på samma sida av gatan som den tillfälliga järnvägsstationen.

Linje 7B kör till Böle station längs sin vanliga rutt. Vid Böle station övergår spårvagnen till linje 7A och fortsätter mot Trekanten via Stinsgatan och Banmästargatan och återgår till sin normala rutt från Banbyggarvägens hållplats.

Läs mer:

Helsingforsregionens trafik