Österleden och Hermanstads strandväg återgår till sina ordinarie sträckningar i Fiskehamnen

Fiskehamnen
8.8.2017

Österleden, som flyttats till en tillfällig omfartsväg på grund av byggnadsarbetena med Fiskehamnens centrum Redi, återgår stegvis till sin ordinarie sträckning från och med 9.8.2017 kl. 21.00. Hermanstads strandväg öppnas för trafik från och med 1.9.2017.

Österleden som har rätats ut öppnas stegvis för biltrafik:

  1. Från och med 9.8.2017 kl. 21.00 återgår biltrafiken österifrån mot centrum till den uträtade Österleden. Biltrafiken österifrån till Böle löper ännu i det här skedet längs en omfartsväg söder om byggplatsen för Redi. Även biltrafiken från centrum och Böle österut löper ännu längs omfartsvägen.
  2. Från och med 16.8.2017 kl. 21.00 flyttas biltrafiken österifrån till Böle till den uträtade Österleden. Biltrafiken från centrum och Böle österut löper ännu i det här skedet längs omfartsvägen söder om byggplatsen för Redi.
  3. Från och med 1.9.2017 kl. 21.00 återgår biltrafiken från centrum och Böle österut till den uträtade Österleden. Hermanstads strandväg öppnas för trafik.

Cykel- och gånglederna från Brändö bro till södra och norra delarna av Fiskehamnen förblir oförändrade till våren 2018. På grund av det intensiva byggandet i Fiskehamnen kan det förekomma ändringar i cykel- och gånglederna.

Österleden löper i Fiskehamnen i ett täckt utrymme vid byggplatsen för Redi. Under hösten kan trafiken stoppas vid byggplatsen på grund av vissa arbetsskeden, men avbrotten är korta.

Kartor över trafikarrangemangen finns på SRV:s nätsidor.