Priserna på begagnade aktielägenheter har stigit igen efter ett litet lugn

Uutta Helsinkiä
14.8.2017

I april-juni 2017 var priserna på begagnade höghus- och radhuslägenheter 3,9 procent högre än de varit under samma tid år 2016. Priserna hade alltså stigit raskare igen efter ett lugnt under det strax föregående kvartalet.

Prisstegringenstarkast i innerstaden

Priserna på aktielägenheter steg mest i innerstaden (zon Helsinki 1 på kartan), där de i apri-juni var över sex procent högre än de varit under både det föregående kvartalet och ett år tidigare. Å andra sidan var det just i innerstaden som priserna sjunkit klarast under det föregående kvartalet, alltså i januari-mars 2017. Dessa siffror bygger på uppgifter från Statistikcentralen.

Upplysningar:

Överaktuarie Netta Mäki, +358 9 310 36373, netta.maki(at)hel.fi

Publikation:

Netta Mäki: Osakeasuntojenhinnat Helsingissä huhti–kesäkuussa 2017, Helsingfors stadskanslis statistik 2017:8, pdf-publikation.