Kvarnbäcken attraktivare – projekt för följning av områdets utveckling inleds som högskolesamarbete

Kvarnbäcken
24.8.2017

Kvarnbäcken, en av 60-70-talsförorterna i Helsingfors, utvecklas positivt: Allt sedan år 2007 har området haft större inflyttning än utflyttning. Enligt senaste prognos stiger Kvarnbäckens befolkningstal med omkring en fjärdedel under de närmaste tio åren, nämligen från nuvarande ca. 11 000 till 14 500 fram till slutet av år 2026. Att lägga märke till är också att folkökningen inte enbart beror på invandring, utan också på att antalet ursprungsfinländare börjat växa i området.

Att folkmängden utvecklas positivt syns i synnerhet på att antalet barn repat sig och att den utvecklingen fortsätter, i och med att till exempel åldersgruppen 7-15-åringar förutspås växa med över en tredjedel på de närmaste tio åren. Trots att befolkningen åldras i Kvarnbäcken precis som i Helsingfors överlag har det skett en betydande vändning i antalet unga arbetsföra kvarnbäcksbor sedan tio år tillbaka. Denna utveckling tar sig också uttryck i bland annat stigande bostadspriser och utbildningsnivå i området.

Förklaring: bostadsproduktionen

Kvarnbäcken är ett gott exempel på ett område i Helsingfors där staden satsat särskilt hårt på förbättring av både den byggda miljön och till exempel servicen. Den nuvarande positiva befolkningstrenden förklaras framför allt av bostadsbyggandet. Det har byggts i tomrum mellan befintliga byggnader, och även helt nya bostadsområden har byggts, såsom småhusområdet Hallonberget från förra årtiondet och stadsbyn Trä-Kvarnbäcken, färdig år 2018, vilkas bostadsbestånd drar till sig familjer. Därutöver torde folkmängden i området vid Björnägarparken växa med ca. 3 600.

Kvarnbäcken har blivit attraktivare också genom att servicen blivit mångsidigare, med idrottscentret Liikuntamylly och det nya köpcentret som goda exempel. I framtiden kommer Kvarnbäckens kommunikationer att bli ännu bättre än de redan är, i och med Spår-Jokern, som håller på att byggas.

Utöver detta hämtar Metropolias nya campus då det blir klart in 6 000 studerande till området, och man hoppas att campusets förläggning till Kvarnbäcken ska medföra positiva verkningar för näringsverksamheten och jobbutvecklingen i hela östra Helsingfors.

Utvecklingen i Kvarnbäcken och verkningarna avstadens investeringar observeras på lång sikt

Allt sedan 1990-talet har Kvarnbäcken varit föremål för ett omfattande projekt för stadsdelsutveckling och –förnyelse. Enheten stadsforskning och statistik vid Helsingfors stadskansli inleder nu ett långvarigt följningsprojekt i syfte att få fram fakta om hur området utvecklats och rön om vilka resultat stadens utvecklingsåtgärder givit, samt om dessa investeringars verkningar på lång sikt.

Syftet med följningsarbetet är att få in kunskap om till exempel förändringar i den byggda miljön, invånarnas erfarenheter, servicens placering och tillräcklighet i området samt hur områdets rykte och status utvecklats. Samarbetspartners i detta observationsarbete, som ska utföras åren 2017-27, är Helsingfors stad, Helsingfors universitet samt Aaltouniversitetets gemensamma stadsakademinätverk och yrkeshögskolan Metropolia. En färsk översikt ger startskottet för projektet genom att i korthet sammanställa områdets historia och utveckling i statistikens ljus.

Publikation:

Elisa Pulkkinen & Anna Idström: Muuttuva Myllypuro – katsaus esikaupunkialueen menneisyyteen janykypäivään, Helsingfors stadskanslis arbetspapper 2107:1, pdf-publikation.

Förfrågningar:

utredare Elisa Pulkkinen, +358 40 1597441, elisa.pulkkinen(at)hel.fi (tills 25.8.2017)
forskningschef Katja Vilkama, +358 50 4028766, katja.vilkama(at)hel.fi

Mera om Kvarnbäcken: www.uuttahelsinkia.fi/myllypuro