Daghem med 335 platser i Storkärr

Förorter
31.8.2017

Helsingfors stadsfullmäktige godkände projektplan för ett daghem i Storkärr. Nybyggnaden i tre våningar erbjuder platser för 335 barn, och den kommer att ersätta daghemmen Suursuo och Stigen, som nu är verksamma i området.

I det nya daghemmet finns det platser för både finska och svenska barn. Daghemsbygget inleds våren 2018. Fullmäktige förde en lång och böljande diskussion om projektet och godkände också två hemställningsklämmar.

Fullmäktige godkände också ombyggnaden av 39 metrotågsenheter. Målet med reparationen är att bygga upp tekniken och öka underhållsmöjligheterna i tågen och att förbättra förarnas arbetsmiljö. Den målsatta drifttiden på 40 år för tågen uppnås inom de närmaste åren. Ombyggnaden förlänger tågens drifttid med ca 10 år. Ombyggnaden är ekonomiskt sett ett mer lönsamt alternativ än att upphandla helt ny materiel i denna fas.

Kostnaderna för projektet beräknas uppgå till sammanlagt 27,29 miljoner euro (exkl. moms) och det genomförs under åren 2018–2021 utgående från att alla tågenheter har byggts om innan trafikeringen på västmetrons förlängning till Stensvik börjar. Upphandlingarna börjar år 2017.

Fullmäktigeledamöterna Sampo Terho och Jussi Niinistö bildade en ny fullmäktigegrupp kallad Blå fullmäktigegruppen och anslöt sig som ledamöter i gruppen. Ledamoten Terho är ordförande för gruppen. Samtidigt meddelade de att de utträder ur Sannfinländarnas fullmäktigegrupp. Antalet grupper i stadsfullmäktige är nu 11.

Fullmäktige godkände också fastighetsaffärer och genomförandeavtal för bostadskvarter i Postparken i Böle.

Röstningskartorna i fullmäktige och andra uppgifter om fullmäktiges sammanträde publiceras på Helsingforskanalen i anslutning till videoinspelningen, helsingforskanalen.fi.

Mer om ämnet
Stadsfullmäktiges beslut
Stadsfullmäktiges sidor