Fyra grupper fortsätter till andra skedet av tävlingen för tornområdet i Böle

Böle
5.10.2017

Fyra grupper har valts ut till andra skedet av arkitektur- och byggtävlingen för tornområdet i Mellersta Böle. De som fortsätter i tävlingen är Sponda Abp med förslaget Kvartsi; YIT Rakennus Oy med förslaget Trigoni; Fira Oy, Bonava Suomi Oy och NREP Oy med förslaget Silva; samt Skanska Talonrakennus Oy, Skanska CDF Oy och Sato-Rakennuttajat Oy med förslaget Södra Böle.

Målet med tävlingen Helsinki High-Rise som ordnats av statens Senatfastigheter och Helsingfors stad är att utarbeta en högklassig plan som ska utgöra grunden för detaljplanen i tornområdet samt hitta en genomförare för det s.k. inledningsområdet.

– Framtida Böle är ett viktigt centrum för arbete, boende och stadsliv i Helsingfors. Framtidens Helsingfors är en storstad och storstäder kännetecknas av högt och tätt stadsbyggande, på vilket Helsinki High-Rise är ett utmärkt exempel. Böle står också som exempel på hur man bygger världens bäst fungerande stad, säger Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori.

De tio förslagen som lämnades till tävlingen bedömdes anonyma utan information om förslagsgivarna. Förslagen som fortsätter till andra skedet valdes ut enligt en kvalitetsbedömning. Enligt ordförande för bedömningsgruppen Mikko Aho visar arbetena att högt byggande i Böle kan förverkligas på flera olika sätt som både stödjer stadsdelens trivsamhet och stärker dess identitet.

– Alla planer som valdes ut till tävlingens andra skede syftar till en mångsidig och tät stadsmiljö med blandade funktioner. Förutsättningarna för det andra skedet är utmärkta, säger Mikko Aho.

– Vi är väldigt nöjda med förslagen i tävlingen. Utifrån dem kan vi enkelt börja utveckla en genomförbar lösning och härifrån går det fint att fortsätta utveckla Böle vidare, säger Mauri Sahi, direktör vid Senatfastigheter.

I tävlingens andra skede som nu inleds utarbetar deltagarna en mer detaljerad plan för den andra bedömningen och Helsingfors stad och Senatfastigheter diskuterar om inledningsområdet enligt genomförandeavtalet med respektive tävlande.

Tävlingens vinnare utses utifrån stadsplaneringssynvinkeln. Aktören med den högklassigaste planeringslösningen är berättigad och förpliktigad att utlösa byggnadsrätten i inledningsområdet till det i förväg angivna priset och bygga en helhet enligt den utarbetade planen. Inledningsområdet är minst 40 000–65 000 våningskvadratmeter stort och ligger på södra sidan om Bölebron mellan Bölegatan och Lokvägen.

Hela planeringsområdet täcker området på Bölebrons södra sida från Bölegatan till Bangårdsvägen och omfattar 150 000–200 000 våningskvadratmeter med bostads-, kontors- och affärslokaler. Högst hälften av området kan reserveras för boende.

Helsingfors stadsfullmäktige och Senatfastigheter utser tävlingens vinnare och beslutar om godkännandet av genomförandeavtalet på hösten 2018. Målet är att inleda byggarbetet 2020–2021.

– Böle byggs nu i rask takt. Det är väldigt fint att det redan i det här skedet av tävlingen verkar klart att vi i samarbete med olika aktörer kan sätta i gång med nästa etapp för Böle genom att utveckla planer för en intressant stad, säger Helsingfors biträdande borgmästare Anni Sinnemäki.

Så valdes förslagen till det andra skedet

Tävlingsarbetena bedömdes av tävlingens bedömningsgrupp, med representanter för Senatfastigheter och Helsingfors stad. Även representanter från Finlands Arkitektförbund Safa samt andra experter deltog i utvärderingen.

Tävlingsarbetena bedömdes enligt följande kriterier:

  • Kvalitet med hänsyn till stadsutrymme (bl.a. stadsstruktur, trivsamhet), vikt 50 %
  • Funktionalitet (bl.a. huruvida helheten fungerar, förbindelseleder), vikt 30 %
  • Genomförbarhet (bl.a. ekonomiskt tänkande, konstruktionsteknik), vikt 20 %

Därtill bedömdes förslagen med hänsyn till bl.a. hållbar utveckling, stegvist genomförande och utvecklingspotential.

Kravet var att deltagarna uppfyller arrangörernas krav kring gruppens erfarenhet och kunnighet samt ekonomiskt tänkande och samhälleliga skyldigheter.

Läs mer:

Bilder på tävlingsarbeten

Tävlandenas visioner av Böle

Helsinki High-rise -tävlingen

Pasila – the heart of new Helsinki -video

Nytt i Helsingfors – Böle


Helsingfors centrum växer motnorr

  • Böle är en central knutpunkt i Helsingfors kollektivtrafik och en av Helsingfors viktigaste stadsdelar under förnyelse. År 2040 är Böle en stadsdel med cirka 30 000 invånare och arbetsplatser för över 50 000 människor. Antalet arbetsplatser kommer att fördubblas och antalet invånare nästan tredubblas från dagens siffror.

  • Byggandet i Mellersta Böle har inletts med centrumkvarteren där man bygger centrumet Tripla. Mall of Tripla och Böles nya station invigs på hösten 2019 och i sin helhet blir Tripla färdig år 2020.

  • På centrumkvarterens norra sida inleds byggandet av bangårdskvarteren för 3 000 invånare år 2018.

  • Förnyelserna i Böle fortsätter även kring Maskinverkstadsområdet och Ilmala. De kommande åren inleds byggarbeten även i Postparken i norra Böle.

  • I framtiden utgör även regionen Böle–Vallgård–Fiskehamnen en av Helsingfors viktigaste utvecklingszoner.