Helsingfors presenterar sin tillväxt på internationell mässa för fastighetsbranschen

Uutta Helsinkiä
6.10.2017

Helsingfors metropolområde är ett av Europas snabbast växande områden. Målet är att vara Europas attraktivaste kompetenskluster för företag och ett av de mest fascinerande lägena för uppstartsverksamhet.

"Helsingfors vill också i fortsättningen vara ett europeiskt toppexempel inom hållbar utveckling och en föregångare i bekämpningen av klimatförändringen. För att försäkra stadsdelarnas jämlikhet och välmående investerar Helsingfors i högklassig utbildning och småbarnspedagogik", berättar biträdande borgmästare Anni Sinnemäki som deltar i mässan.

Helsingfors stad är synlig på mässan Expo Real i Tyskland som riktar sig till fastighetsbranschen. Även stadsorganisationerna för Esbo, Vanda, Åbo och Tammerfors samt Senatfastigheter, SRV och YIT deltar i mässan.

Under Expo Real publiceras bland annat namnen på dem som kommit vidare till det andra skedet av Helsingfors stads och Senatfastigheters arkitektur- och byggtävling Helsinki High-rise.

Helsinki Finland-avdelningens program

Mässan Expo Real i München den 4–6 oktober.