Rabatt på bygglov för småhus som söks i tid

Uutta Helsinkiä
9.10.2017

Den som planerar att bygga ett småhus i Helsingfors i sommar lockas att lämna in sin ansökan i tid med rabatt på tillståndsavgiften.

Man får 20 procent rabatt på byggnadstillsynstaxan om man lämnar in sin ansökan om byggande eller utvidgning av småhus till byggnadstillsynen 1.10.2017 - 31.1.2018. För ett småhus på 200 m2 innebär det en inbesparing på ungefär 380 euro.

Den nedsatta avgiften gäller alla egnahems-, par- och radhus. Rabatt ges på grundavgiften per bostadsbyggnad och avgiften som bestäms utgående från totalytan. Rabatten gäller inte de så kallade fastighetsingenjörsavgifterna, som stadsmätningstjänsterna uppbär.

Avsikten med rabatten är att locka småhusbyggare att söka bygglov redan i slutet av året och genast efter årsskiftet, så att merparten av ansökningarna hinner handläggas före sommaren. Om man lämnar in sin ansökan under den värsta vårruschen kan det hända att man får sitt tillståndsbeslut först efter semestern.

Småhusbyggaren drar nytta av att projektet planeras i god tid. En projekterare som har tillräckligt med tid att överlägga med kunden och bekanta sig med byggplatsen hinner planera ett ekonomiskt, trivsamt och energieffektivt hem. Det är även en fördel för byggaren att kunna anställa arbetare och beställa material till sin byggplats före semestersäsongen.

Även Helsingfors-småhus och byggnader som sparar energi får rabatt

Helsingfors byggnadstillsyn ger även rabatter som uppmuntrar till att spara energi och bygga Helsingfors-småhus, som är planerade speciellt för små tomter.

Då man bygger sitt småhus som lågenergihus sänks tillståndsavgiften med 20–30 procent, om husets värmeförlust förhindras effektivt. Den som använder den färdiga småhuskollektionen Helsingfors är därtill berättigad till 25 procent rabatt på den avgift som beräknas från byggnadens storlek.

De olika rabatterna kan kombineras. Sammanlagt kan de uppgå till över 1 000 euro.