Avfallsinsamlingsstationen på Kronbergsstranden vann arkitekturpriset för bästa betongfasad

Kronbergsstranden
6.11.2017
Enligt juryn är fasaderna på insamlingsstationen i Kronbergsstranden ett utomordentligt exempel på arkitektonisk ambition och kompetens. Foto: Lauri Rotko

Insamlingsstationen för sopsugsystemet i den nya stadsdelen Kronbergsstranden har vunnit årets arkitekturpris för bästa betongfasad. Byggnaden har projekterats av arkitekturbyrån Arkkitehtuuritoimisto B & M Oy. Tävlingen ordnades av Betoniteollisuus ry.

Enligt juryn är det vinnande bidraget en betydande kombination av arkitektplanering och en innovativ, tredimensionell fasadlösning. Juryn anser insamlingsstationen vara ett ypperligt exempel på användning av betong där fasadernas plasticitet och nyansrika färgrymd framhäver de möjligheter som byggnadsmaterialet erbjuder.

Byggnadens fasad har patinerats med färgningsmetoden Umbra som utvecklats av Pertti Kukkonen och där betongens färg får en nyans av rost. Dessutom har byggnaden utrustats med ett gröntak, eftersom den kan ses snett uppifrån från många hus.

Lav som inspiration till fasaderna

Enligt projekteraren av samlingsstationen, arkitekt Timo Kiukkola var målet att skapa en helhet som skapar harmoni i omgivningen, eftersom tomten som reserverats för stationen var en brant klippa vars yta hade slagits sönder på ett stort område i samband med schaktning av mynningen till ett gammalt grottsystem. ”Som inspiration till byggnadens slutna, men till ytan tredimensionella fasader har tjänat det kontinuerliga, föränderliga mönstret som bildas av lavpåväxten på klipporna”, säger Kiukkola. ”Målet med planeringen var en lokal lösning där behovet av ytterligare schaktning av berget skulle vara så litet som möjligt samt ett arrangemang där byggnaden och dess gårdsmurar i sig skulle dölja den tekniska verksamheten utan behov av ytterligare konstruktioner.” 

Insamlingsstationens arkitekturpris är viktigt även för Helsingfors stad. Högklassig och intressant arkitektur skapar trivsel som staden eftersträvar vid byggandet av nya stadsdelar.

”Det är väldigt fint att det finns prisbelönad och uppfinningsrik arkitektur i Kronbergsstranden”, gläder sig chefen för Kronbergsstrandens områdesbyggnadsprojekt Pirjo Siren. ”Helheten blev till av djärvheten hos stadens olika aktörer, arkitekter och projekterare att tillämpa nya lösningar.”

Insamlingsstationen en del av sopsugsystemet

Fastighetsavfallet i Kronbergsstranden hanteras med sopsugsystemet Rode, där avfallet leds via ett sugrörsystem till en gemensam insamlingsstation. Insamlingsstationen blev färdig 2016 och dess totalpris uppgick till cirka 3,2 miljoner euro. Byggherren för stationen var Kruunuvuorenrannan Jätteen Putkikeräys Oy, entreprenören Rakennuspartio Oy och underentreprenörerna för fasaden Parma Oy, Betonipallas Oy samt Asennuspojat LK Oy.

Bakgrundsinformation om tävlingen

Avsikten med arkitekturpristävlingen, som Betoniteollisuus ry nu ordnade för sjätte gången, är att speciellt framhäva lyckade betongfasader och deras planerare. Tävlingen ordnas vartannat år.

I tävlingsjuryn satt arkitekterna SAFA Markku Puumala (ordförande), Henna Helander och Maritta Koivisto.