Busslinjerna i Drumsö, Lövö och Granö förnyas 3.1.2018

Uutta Helsinkiä
15.12.2017

Den nya metrosträckan innebär också ändringar i busstrafiken. Framförallt resorna till Helsingfors innerstad görs i framtiden huvudsakligen med metron. Det innebär att busstrafiken i södra Esbo och på Drumsö blir matartrafik 3.1.2018. På Drumsö erbjuder bussarna en bytesförbindelse till Drumsö metrostation.

Alla busslinjer på Drumsö kör via Drumsö metrostation men det är möjligt att ta sig från Hallonnäs t.ex. till Gräsviken och Skillnaden med en direkt bussförbindelse. Nattetid när metron inte är i trafik sköts förbindelserna från Drumsö till Helsingfors centrum och i riktning mot Esbo med bussar.

Busslinjer fr.o.m. 3.1.2018

Största delen av de busslinjer som kör från Helsingfors centrum till södra Esbo, Drumsö, Lövö och Granö läggs ner, eftersom metron ersätter busslinjerna på de sträckor som tidigare kördes med bussar. Också Kampens terminal får en ny roll: de busslinjer som nu har sin ändhållplats på marken i Kampen, får en ny ändhållplats i den underjordiska terminalen.
Också de nattlinjerna i Esbo och Kyrkslätt som kör utanför metrons trafikeringstid, kommer att använda terminalen.

I samband med trafikstart på västmetron blir förbindelserna från Lövö och Granö till Helsingfors centrum med byten. I framtiden kör de redan existerande busslinjerna 551 (Böle-Westendsstationen) och 552 (Malm – Månsas – Munksnäs – Otnäs) via Lövö. De som ska till Helsingfors centrum kan byta till buss eller spårvagn t.ex. i Munksnäs. Bytet till metron sker vid Aalto-universitetet i Otnäs. Utanför metrons trafikeringstider kör busslinje 551N rutten Kampen-Munksnäs-Otnäs-Hagalund.

Läs mer:

Helsingforsregionens trafik

Karta över busslinjerna på Drumsö, Lövö och Granö fr.o.m. 3.1.2018 (pdf)

Nattbussar fr.o.m. 3.1.2018 (pdf)