Helsingfors statistiska årsbok 2017 har utkommit

Uutta Helsinkiä
9.1.2018

För hundrafemte gången utkommer nu Helsingfors stads årsbok med statistik om Helsingfors och dess invånare, om grannstäderna, Helsingforsregionen, Finland, de nordiska storstäderna, de baltiska länderna jämte huvudstäder och om S:t Petersburg.

De 255 tabellerna i årsboken kan också plockas fram på öppendatasajten Helsinki Region Infoshare. Årgångarna 1905-2008 finns i digitaliserad form i arkivdatabasen Sinetti. Den nya årsboken kan i sin helhet läsas via denna länk.

Om Helsingfors och helsingforsborna förtäljerårsboken bland annat följande:

• Vid årsskiftet 2016-17 var Helsingfors folkmängd 635 181, vilket var 6 973 alias 1,1 procent fler än ett år tidigare.

• I slutet av år 2016 fanns det 356 975 bostäder i Helsingfors. Det var 6 661 fler än ett år tidigare. Hyresbostädernas andel av beståndet (46,5 %) är lite större än ägarbostädernas (41,9 %).

• I slutet av 2016 fanns det sammanlagt 321 323 motorfordon inregistrerade i Helsingfors, varav 260 301 personbilar. Sistnämnda har ökat med nästan 74 000, alltså nästan 40 procent, sedan år 2000.

• År 2015 landade sammanlagt 84 457 flygturer vid Helsingfors-Vanda flygstation. Det innebar i medeltal en landning var sjätte minut.

• År 2016 gjordes sammanlagt 1 550 410 lån vid Helsingfors stadsbiblioteks olika låneställen. 79,0 procent av lånen var böcker, och mer än var tredje lånad bok var en barnbok.

• I slutet av år 2016 upptog Helsingfors stads lönerullor 38 056 personer. Överlägset största sektorn är social- hälso- resp. småbarnspedagogikväsendet, med sammanlagt 21 792 personer på lönelistorna.

• Populäraste besöksmålet i Helsingfors år 2016 var Borgbacken, med sammanlagt 1 100 000 besökare. Till de fem mest besökta hörde också Sveaborg, Tempelplatsens kyrka, Helsingfors domkyrka och Högholmen.

Förfrågningar:
statistik- och informationstjänstchef Ari Jaakola, +358 9 310 43608, ari.jaakola(at)hel.fi
statistiksekreterare Aila Perttilä, +358 9 310 36399, aila.perttila(at)hel.fi

Källa:
Helsingfors statistiska årsbok 2017, pdf-publikation.