Helsingfors och Tallinns samarbete inom trafikutvecklingen fortsättningsvis starkt

Centrum
7.2.2018

Helsingfors borgmästare Jan Vapaavuori besöker som bäst Tallinn och träffar Tallinns borgmästare Taavi Aas. Bägge borgmästarna deltog i dag på seminariet för projektet FinEst Link i Tallinn, och resultaten av studien som publicerades på evenemanget visar att en snabb tunnelförbindelse mellan Helsingfors och Tallinn för med sig omfattande samhälleliga och ekonomiska nyttor för båda stadsregionerna och staterna, och också för hela Europa.
 
"Helsingfors och Tallinn är båda motorer för sina respektive samhällsekonomier, och deras framgång påverkar hela landet. Tack vare städernas starkt integrerade arbetsmarknader har Helsingfors hamn blivit världens största passagerarhamn i fråga om antalet passagerare. Smidiga trafikförbindelser är en förutsättning för den fortsatta utvecklingen av tvillingstaden i framtiden. I den här situationen är det naturligt att göra en grundlig utredning av tunnelalternativet", säger borgmästare Jan Vapaavuori.
 
Projektet FinEst Link har fokuserat på att förbättra trafikförbindelserna mellan Helsingfors och Tallinn och på att minska koldioxidutsläppen. Dessutom har det i projektet gjorts bedömningar om förutsättningarna för byggandet av en tunnelförbindelse och om dess socioekonomiska konsekvenser för utvecklingen av tvillingstaden Helsingfors–Tallinn.
 
Ett fungerande trafiksystem är en väsentlig del av tvillingstaden Helsingfors–Tallinn. Ökningen i trafikströmmarna genom hamnarna i Helsingfors stärker hela huvudstadsregionen och tvillingstaden. Tunnelplanerna är ett tecken på hur viktig den fungerande interna trafiken i tvillingstaden anses vara.
 
I huvudstadsregionen och i Tallinn bor sammanlagt cirka två miljoner invånare, och tillsammans bildar området därför en medelstor europeisk metropol.
 
Ytterligare upplysningar
Projektet FinEst Link (på finska, estniska, engelska)